Administrativní́ komplex Chemapol-Investa vzniknul v letech 1966–1970 podle projektu dvojice architektek Zdenky Marie Novákové a Dagmar Šestákové. Spolupracovaly na tom s italskou firmou FEAL. Výsledná stavba byla natolik povedená, že se podle ní realizovaly i další. Například budova Strojimportu na Vinohradech.

Po revoluci však Chemapol přechod na kapitalismus úplně nezvládl. V roce 1998 dlužil už 17 miliard, a tak byl postupně rozprodán. V té době došlo i k nenávratnému zničení většiny uměleckých děl. V roce 2000 byl navíc celý komplex přetřen barevným nátěrem. „Na fasádě byl nátěrem zničen původní kvalitní materiál (trvanlivý eloxovaný hliník), sochařská díla v interiérech byla snesena a doslova vyhozena, obrazy zmizely,“ říká Nováková.

Kulturní památka?

Za záchranu Chemapolu bojovali odborníci z řad architektů a historiků architektury. Už před dvěma lety zveřejnili jednak otevřený dopis zaslaný zástupcům městské části Praha 10, jednak petici, kterou podepsalo bezmála tisíc lidí. Jenže jak řekla Nováková, z původního Chemapolu nezbylo prakticky nic, a tak nebylo vyhověno žádosti, aby budova byla prohlášena kulturní památkou.

„Ze shromážděných podkladů shledalo ministerstvo řadu závažných skutečností. Rozsáhlé stavební úpravy interiérů, odstranění řady uměleckých děl z interiérů budovy, urbanistické nedostatky a rozsáhlý výskyt azbestu," píše se v prohlášení Ministerstva kultury ČR ze začátku prosince 2023.

Stejně tak jako podobné stavby z tohoto období je Chepamopol plný azbestu, při demolici tedy bude nutné dodržovat přísná bezpečnostní opatření, aby se škodlivé látky neuvolňovaly do ovzduší. Na to pamatuje i městská část Praha 10.

MČ Praha 10 využije všech zákonných způsobů, jak dohlédnout na ekologické a bezpečné odstranění azbestových částí budovy při její pravděpodobné demolici, zejména v rámci očekávaného připomínkování záměru v územním či stavebním řízení,“ uvedl Ján Bruno Tropp, tiskový mluvčí městské části Praha 10.

Situace zajímá i opoziční politiky. „S ohledem na hustě osídlenou lokalitu kolem budovy Chemapolu očekávám, že se bude vedení radnice Prahy 10 iniciativně o situaci zajímat a následně informovat nejen občany žijící v místě, ale i celé zastupitelstvo. A také předpokládám, že záměr projedná s širokou veřejností technikami komunitního plánování (např. otevřené kulaté stoly) v etapě, kdy lze názory veřejnosti promítnout do realizace akcí,“ napsal místní pirátský zastupitel Michal Kočí.

Fotogalerie
9 fotografií