V průběhu roku 2021 dopravní podnik (DPP) objednal 14 nových elektrobusů Škoda E’City, za které zaplatil 207 milionů.  V roce 2022 pak nové elektrobusy byly nasazeny především na linkách číslo 154. 213 a také na lince 124. Krátce po nasazení do provozu se objevily technické problémy, a nové stroje prakticky okamžitě putovaly na opravu.

Nyní je situace velmi podobná. Od 8. prosince jsou elektrobusy odstavené a zmiňované linky tak obsluhují standardní autobusy, které jezdí na naftu. O jaké technické problémy se přesně jedná, dpp nesděluje, nicméně 14 elektrobusů opět putovalo zpět do plzeňské Škody, která je vyrobila.

Vyjíždí pouze na případné ověřovací jízdy bez cestujících na objednávku výrobce. Výrobce se k vadám vozidel staví čelem a řeší je na své náklady, jak ve svém výrobním závodě v Plzni, tak i v dílnách dopravního podniku,“ říká mluvčí Dopravního podniku hl. m. Prahy Aneta Řehková.

Problémy s elektrobusy přiznává i výrobce. „Po souběhu několika závad, které se na elektrobusech objevily, jsme z důvodu efektivity přistoupili k opravě všech vozidel najednou. Opětovné nasazení do provozu předpokládáme do konce dubna,“ vysvětluje mluvčí Škoda Group Jan Švehla s tím, že dopravnímu podniku bude prodloužena záruka o dalších 12 měsíců.

„Odstraňování závad probíhá v rámci reklamačního řízení, tedy plně na náklady výrobce. V rámci reklamačního řízení uplatňuje dopravní podnik vůči výrobci sankce podle smlouvy,“ doplňuje Řehková.

Kvůli odstavení elektrobusů však může mít dopravní podnik problém s plněním dotačních podmínek. DPP totiž získal na pořízení elektrobusů 146 milionů korun z Operačního programu Praha – pól růstu, což představuje 85 % z nákladů. Pokud by se tedy stroje v dubnu nevrátily do provozu, mohly by být dotační podmínky ohroženy.

Video
Video se připravuje ...

Takto vypadá první elektrobus, který od poloviny ledna bude nedílnou součástí vozového parku pražského dopravního podniku. David Zima

Fotogalerie
42 fotografií