Společný projekt FTN a PVK je zaměřen na čistění specifických nemocničních odpadních vod přímo u jejich zdroje. Tyto vody mohou mít nejen infekční charakter, ale jsou také velmi zatíženy tzv. mikropolutanty, což jsou především částečky léčiv nebo hormonů, které nejsou stávajícími technologiemi na běžných ČOV účinně odstraňovány. Takové látky se pak mohou dostávat do povrchových vod a negativně ovlivňovat i další složky životního prostředí. Odstraňování zbytků léčiv z odpadních vod je jedním z klíčových nástrojů v boji s předcházením vzniku antibiotické rezistence bakterií.

„Hlavním cílem projektu je ochrana zdrojů pitné vody. Díky vícefázovému čištění budeme také více dbát na ekologii a chránit životní prostředí,“ uvedl ředitel FTN Zdeněk Beneš. „Nejedná se o žádnou malou čistírnu, zvládne vyčistit až 100 metrů krychlových odpadní vody za den,“ dodal náměstek ředitele FTN Jan Halíř.

Tři kroky k čisté vodě

Stávající technologie čistí odpadní vodu ve třech postupných krocích. Nejdřív proběhne mechanické předčištění, které má za cíl odstranit pevné částice v podobě papíru, nemocničních hygienických pomůcek, zbytků jídel a nerozpadlých fekálií. A právě do tohoto kroku bude nově instalováno rotační bubnové síto, které odstraní i ty nejdrobnější fragmenty nežádoucích pevných částic.

Druhý krok zůstane stejný, v rámci něj probíhá biologické čistění, kdy dochází k odstranění organických a dusíkatých látek prostřednictvím mikroorganismů. Na závěr je čištěná voda zabezpečena roztokem chlornanu sodného, který usmrtí patogenní mikroorganismy.

A v poslední fázi dochází k terciálnímu čištění a právě zde dojde k největší změně, kdy nová technologie bude umět zlikvidovat i zmiňované mikropolutanty. „Nejprve je tam mikrofiltrace, která má za úkol vodu předčistit a zbavit ji všech nerozpuštěných látek tak, aby byla v dostatečné kvalitě pro následující stupně. S mikropolutanty si následně poradí další dvě technologie. První je ozonizace a potom filtrace přes granulované aktivní uhlí,“ vysvětlil technolog pitných vod PVK Robert Kvačka.

Modernizace čističky už byla započala, práce skončí do konce dubna a pilotní provoz začne v květnu.

Fotogalerie
22 fotografií