Bratři Čapkové si dvojdům na Vinohradech nechali postavit v letech 1923 a 1924 podle návrhu architekta Ladislava Machoně. O rekonstrukci mluví zástupci různých vedení desáté městské části od zakoupení poloviny domu. Zatím se v ní uskutečnil stavebně-historický a restaurátorský průzkum a také inventarizace a uskladnění původního vybavení spolu s Čapkovým rozsáhlým archivem písemností.

„Naší ambicí je vytvořit v budoucích návštěvnících dojem, že se ocitli ve 30. letech 20. století krátce poté, co Karel Čapek vyprovodil Pátečníky,“ uvedl starosta městské části Martin Valovič (ODS). Dodal, že radnice zároveň nechce vilu změnit v přetěžovanou turistickou atrakci, čemuž bude odpovídat režim muzea. „Provoz bude regulovaný podobně, jako je tomu třeba v brněnské vile Tugendhat. Ta umožňuje vstup pouze malým skupinkám návštěvníků,“ dodal.

Citlivých úprav se dočká i zahrada, ta je však společná i pro druhou část budovy a její zpřístupnění veřejnosti je proto značně omezené. Místostarosta Tomáš Pek (TOP 09) dodal, že s ohledem na množství předmětů a archiválií, které se ve vile dochovaly, jsou na místě i úvahy o vytvoření dalšího muzejního prostoru s vlastním depozitářem. Radnice již podle něj má pro takový projekt zpracovanou studii.

Před zahájením prací plánuje městská část ve vile pokračovat v naučném programu, který bude sestávat z tematických a hraných přednášek pořádaných ve spolupráci s divadlem Mana či prohlídek v rámci festivalu Open house. Radnice také plánuje sestavit z obrazových záznamů příprav muzea dokumentární film a zvažuje vytvoření 3D interaktivního modelu vily.