Libeňský most je soumostí tvořené šesti mosty a byl postaven podle návrhu architekta Pavla Janáka v roce 1928. Most nebyl nikdy opravován a je ve velmi špatném stavu.

„Dnes jsme přistoupili ke kontrole rovněž na mostě přes Vltavu, neboť se jedná o stejný typ konstrukce jako na inundačním mostě,“ řekla Lišková.

Výsledky kontroly kloubů z mostu přes řeku, stejně jako z dalších jeho částí, dostane na stůl nově ustavená rada monitoringu složená z projektantů, odborníků z Kloknerova ústavu Českého vysokého učení technického v Praze a Vysokého učení technického v Brně, zástupců TSK a zhotovitele. Rada zasedne v pondělí a všechny informace posoudí a rozhodne o dalším postupu. TSK v současné době projektuje konstrukci, která by mohla inundační most podepřít. Také k ní se rada vyjádří.

Na závadu na inundačním mostě přišli silničáři při geodetických měřeních obloukové konstrukce a monitoringu kloubů ve vrcholu oblouku mostu. Jedná se o samostatný oblouk na Rohanském ostrově. Odborníci zjistili, že nosné kovové desky zajišťující funkčnost celého systému jsou mimo svoji správnou polohu a zároveň dochází k drcení betonu nosných prvků.

Přes most v celé jeho délce nejezdí tramvaje a na inundační most, který slouží jako preventivní ochrana cesty před povodní, nesmějí ani chodci, cyklisté a automobily. Most přes Vltavu uzavřen není. Uzavřený úsek mohou chodci a cyklisté obejít po lávce ke komplexu Dock a Štorchovou ulicí po rampě na most.

Vedení Prahy za primátorky Adriany Krnáčová (ANO) v letech 2014 až 2018 počítalo se zbouráním Libeňského mostu a jeho nahrazením novou konstrukcí, jeho nástupci ale rozhodli o opravě. Konsorcium firem, které most opraví, vede společnost Metrostav TBR a tvoří jej ještě mateřský Metrostav a projekční firmy SATRA a SHP. Práce by podle dřívějšího vyjádření ředitele TSK Jozefa Sinčáka mohly začít na jaře 2025.

Fotogalerie
59 fotografií