„V rámci studie proveditelnosti se bude řešit, kudy přesně ta okružní kolejová linka povede, jakou technologii budeme využívat - a co by to tak zhruba mělo stát. Je to záležitost, kde se snažíme dívat do budoucna, dopředu na několik desetiletí, kdy ten stávající dopravní systém rozhodně nebude stačit ani obyvatelům Prahy, ani návštěvníkům,“ řekl po jednání radních náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti)

Koordinátora s využitím externí právní kanceláře vybere magistrátní odbor dopravy. Následně ve spolupráci s městskými organizacemi připraví podrobné zadání pro následnou veřejnou zakázku a povede předběžné tržní konzultace.

Druhým krokem bude samotný výběr zpracovatele studie proveditelnosti na základě podrobného zadání zajištěného koordinátorem, který zároveň upřesní očekávané náklady na zpracování studie proveditelnosti na základě předběžných tržních konzultací,“ stojí v dnes schváleném dokumentu. Studie je podle dokumentu nezbytná i s ohledem na snižující se množství peněz na rozvoj dopravní infrastruktury.

Kudy by mohla linka vést?

Nová linka by mohla podle dřívějších vyjádření zástupců města vést z Nádraží Podbaba přes Dejvice, Smíchov, Dvorce, Budějovickou, Vršovice, Žižkov, Vysočany, Čakovice a poté v druhé fázi severně zpět do Podbaby. Trasování a další parametry možné nové linky nicméně budou vycházet z dalších studií.

DPP zahájil loni v druhé polovině dubna stavbu úseku nové linky metra D z Pankráce na Olbrachtovu ulici, na který naváže úsek na Nové Dvory. Jako poslední bude vybudován úsek z Nových Dvorů do Depa Písnice. Celkové náklady na linku D by měly být při započtení inflace předběžně 52,09 miliardy korun.

Fotogalerie
8 fotografií