Roztříštěné vlastnictví semaforů neumožňuje hlavnímu městu prostřednictvím TSK plně koordinovat a řídit silniční provoz. Mezi vlastníky semaforů kromě města patří třeba obchodních centra, developerské firmy nebo dopravní podnik (DPP). Soukromé semafory tak nejsou napojeny na dopravní ústřednu, nejsou zahrnuty ani do celoměstské péče o semafory, a vytvářejí tak bílá místa v řízení dopravy, píše se v dokumentu.

Magistrát chce nyní po TSK sestavit podrobný soupis semaforů, které nejsou ve vlastnictví města. Následně začne s každým z vlastníků jednat, za jakých podmínek by mohlo město zařízení získat.

Aby se situace neopakovala, zamýšlí vedení města změnit metodiku pro osazování semaforů. Umístění a další podrobnosti by nově navrhla namísto investora TSK a schvaloval by jej magistrát. Náklady by nesl investor, který by zařízení následně musel převést do majetku města. Servis a údržbu semaforů by rovněž zajistila TSK. „Budou tak nejen odstraněny nedostatky historického a zažitého procesu, ale také nastaveno transparentní a předvídatelné prostředí pro všechny aktéry,“ stojí v materiálu.

Koupě za »kačku«?

Podle dokumentu je několik možností. V úvahu připadá bezúplatný převod, převod za symbolickou jednu korunu nebo koupě semaforu za zůstatkovou cenu, kterou vyčíslí znalec. „V případě světelného signalizačního zařízení nelze uvažovat o tržní ceně, protože neexistuje trh světelných signalizací. Způsob nabytí majetku nelze dopředu stanovit, protože je závislý na vůli současného vlastníka,“ píše se v dokumentu.

Fotogalerie
8 fotografií