„Nutnost této veřejné zakázky vychází z nezbytnosti rekonstrukce a rozšíření stávajících levobřežních nátokových labyrintů a jejich napojení na nově zbudovanou hlavní čerpací stanici ÚČOV. Odtud budou přiváděné odpadní vody rozdělovány dle aktuální potřeby na novou i stávající vodní linku,“ řekl Hroza.

Hlavní přiváděcí kmenové stoky, které na ÚČOV přivádějí odpadní vody z levého břehu Vltavy, jsou vertikálně níže než hlavní kolektor stok. Odpadní vody musí být nyní čerpány čerpací stanicí. Přestavbou vznikne šneková čerpací stanice, kterou se budou odpadní vody z kmenových stok čerpat přímo na hrubé předčištění a následně potečou nátokem na hlavní čerpací stanici.

Náklady jsou podle odhadu 800 milionů korun bez DPH, cena se upřesní podle výsledku veřejné soutěže. Přestavbu zajistí městská firma Pražská vodohospodářská společnost (PVS). Práce by podle Hrozy měly začít v druhé polovině příštího roku a měly by skončit do konce roku 2026.

Praha dá za plánovanou rekonstrukci stávající vodní linky ÚČOV podle předpokladu 6,34 miliardy korun bez DPH. Práce zaplatí magistrát a Pražská vodohospodářská společnost mu bude investici v dalších letech splácet z vodného a stočného. Město v minulosti ke stávající vodní lince přistavělo za 7,3 miliardy korun novou linku, po rekonstrukci má být ta původní vybavena stejnou technologií. Modernizaci celé čistírny si vyžádala evropská legislativa a normy pro obsah dusíku ve vodě, kterou zařízení po vyčištění vypouští do Vltavy.

ÚČOV na Císařském ostrově slouží od roku 1966. V 80. a 90. letech byla čistírna rekonstruována, přičemž se navýšila její kapacita. PVS se stará také o celou vodohospodářskou síť v metropoli, do jejíž nutné obnovy investuje zhruba tři miliardy korun ročně.

Video
Video se připravuje ...

Stará linka bubenečské čistírny odpadních vod na Císařském ostrově projde kompletní rekonstrukcí. (duben 2022) Pražská vodohospodářská společnost, Pražské vodovody a kanalizace

Fotogalerie
16 fotografií