Prostor mezi Čiklovou ulicí a železniční tratí vedoucí Nuselským údolím měl svého času jedinečného genia loci. V roce 1924 si zde sochař Karel Novák otevřel svůj ateliér. Po únorovém převratu mu byl ateliér vyvlastněn a vznikla tu provozovna podniku Krátký film Praha. Při stavbě Nuselského mostu byl celý areál značně poškozen. V 90. letech získal zchátralý objekt stavitel Vojtěch Haluza, který pozemek vlastní dodnes.

„Celý ten areál byl v katastrofálním stavu, já se ho snažím uvést do původní podoby, tedy jak vypadal v roce 1924. Od počátu ten záměr byl takový, že na části pozemku bude hotel a všichni návštěvníci z celého světa tak budou moct obdivovat tu nádheru, která se nám tu podařila obnovit,“ vysvětlil Haluza při veřejném projednávání na pražkém magistrátu.

Bez stavebního povolení?

Problém ale je, že na stavbu hotelu majitel nikdy nezískal stavební povolení. Pozemek je v územním plánu totiž veden jako zeleň, Haluza by tak musel prosadit změnu územního plánu, aby se ze zeleně stal stavební pozemek. Jediné, co se mu podařilo za 20 let získat, je povolení na stavbu podzemních garáží pro 15 aut.

Při přípravě pozemku začal Haluza s mohutným odbagrováním zeminy z pozemku, čímž logicky obnažil původní základy opěrné zdi, kterou musel dle svých slov postavit znovu, protože by se jinak sousední pozemek, který vlastní magistrát, sesunul.

„V tu dobu jsem zároveň dostal dopis ze stavebního úřadu, že zahájí místní šetření, že stavím bez stavebního povolení, což není pravda. A šetření bylo na základě udání, někdo to hlásil na městskou policii. Akceptoval jsem závěr z místního šetření, a to, že souhlasím se zastavením a bude mi nařízeno odstranění stavby, což technicky nejde. To by celá komunikace spadla. Akceptuji to. Požádám o dodatečné stavební povolení,“ říká Haluza.

Podivné postupy majitele se nelíbí ani památkářům. „Provedené práce jsou z hleiska státní památkové péče neakceptovatelné," sdělila Blanka Černá, tisková mluvčí Národního památkového ústavu. „Nemovitost není památkově chráněná, ale nachází se v památkové rezervaci a v takovém případě je vlastník povinen vyžádat si stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče k zamýšlené stavbě, úpravě terénu nebo zeleně, což neudělal," dodala.

Hotel nechceme

Nejbližším sousedům a místní spolkům nejvíce vadí, že majitel podle nich neustále mlží a postupuje v rozporu se stavebním povolením. „Původní jeho podivný záměr na této zahradě byly dvoupatrové podzemní garáže, dále byla žádost o třípatrovou budovu a jeho poslední záměr je šest pater a dvě patra garáží, tedy maximální využití koeficientu zastavění pozemku. Na tomto pozemku je aktuálně černá stavba, kterou dále rozšiřuje. Souběžně již poněkolikáté žádá o změnu územního plánu, kdy ukusuje další a další kusy zahrady ve prospěch 8 patrové budovy, kterou hodlá na místě vystavět. Tato nepovolená stavba byla připravována léta dopředu včetně kácení vzrostlých stromů. Letos na jaře byla tato stavba prohloubena a vertikální plocha černé stavby byla rozšířena o dalších cca 100 metrů čtverečních,“ tvrdí spolek Nuselské údolí, který se v kauze angažuje nejvíc.

Další sousedé jsou poněkud smířlivější. „Absolutně souhlasíme s tím pozemek pana Haluzy rekultivovat a na pozemku stavět. Nicméně máme velké obavy z objemu stavby, která na tom pozemku vznikla,“ říká Andrea Hoffman, majitelka nedalekého bytového domu.

Chráněné bydlení

Aktuálně majitel poupravil svůj záměr a chce na místě postavit „chráněné bydlení“. Jenže opět neexistuje žádný projekt, natož smlouva s městskou částí či jinými organizacemi, aby po dokončení stavba opravdu zůstala chráněným bydlením, což kritizuje například i organizace Arnika. Nejspíš to tedy vypadá, že spor se potáhne ještě mnoho let.

Fotogalerie
13 fotografií