Pražský Majdan je nezisková organizace, která se v loňském roce spojila s Ukrajinskou Evropskou Perspektivou. Pražský Maidan od začátku ruské invaze na Ukrajině pomáhá lidem, kteří do Česka přišli hledat bezpečí. Velkým projektem Pražského Majdanu je Ukrajinské centrum Nusle, podporuje ale i ukrajinské zdravotníky nebo armádu, pro kterou vybírá peníze na drony. Pomoc pro ukrajinské vojáky a zdravotníky je financována z příspěvků na transparentní účet.

„Chtěli jsme nejen rozdávat humanitární pomoc, ale soustředit se hlavně na pomoc s integrací a adaptací lidí, kteří sem přijíždí, aby nebyli závislí na humanitárních dávkách. Aby byli samostatní, i naopak mohli platit Českému státu daně,“ popisuje činnost centra jeho ředitelka Galina Andrejciv.

„Humanitární pomoc jsme zmenšili na minimum. Z toho velkého množství lidí, kteří k nám přicházeli, jsme vybrali 120 rodin, které jsou v nouzi, a ty stále podporujeme,“ popisuje humanitární pomoc Galina Andrejciv. Jedná se o maminky s malými dětmi, pro které nemohli sehnat školku, a tak nemohou chodit do práce. Dále se jedná o seniory, invalidy a nově příchozí rodiny. Tyto rodiny jsou podporovány půl roku. Po půl roce jsou vybrány jiné rodiny.

Ukrajinské centrum Nusle

Ukrajinské centrum Nusle je jedním z projektů Pražského Majdanu. Centrum sídlí od listopadu 2022 v budově Nuselské radnice, kde funguje informační centrum nebo se distribuuje humanitární pomoc.

Probíhá zde i celá řada integračních aktivit, výuka nebo kurzy programování či podnikání. Mladí Ukrajinci se zde připravují na přechod na střední školu a probíhá zde i výuka češtiny pro všechny věkové kategorie a výuka angličtiny pro děti a mládež.

Zaměstnanci jsou z 90 % lidé, kteří do Prahy přišli z Ukrajiny jako uprchlíci a ostatním pomáhají s hledáním ubytování, zaměstnání, zdravotní péče, škol pro děti, poskytují poradenství a sociální podporu, poskytují právní konzultace nebo psychologické poradenství. Zaměstnanci centra také pomáhají s řešením krizových situací nebo poskytují tlumočnické služby.

Centrum během měsíce navštíví v průměru 2 500 lidí, kteří využívají služby centra. V nuselském centru funguje i knihovna s českou, ukrajinskou a anglickou literaturou, adaptační skupina s hlídáním pro malé děti nebo coworkingový prostor.

Některé aktivity probíhají i mimo prostor centra Nusle. Například letos na konci srpna proběhne tábor pro ukrajinské teenagery nebo lekce pilates a ARTeterapie.

Klubovna pro mladé lidi    

Pražský Majdan na podzim otevře Creative HUB Nusle, která bude podporovat zranitelnou skupinu mladistvých ve věku 15-18 let, aby mladiství měli kde trávit volný čas, jelikož Ukrajinské centrum Nusle je pro ně spojeno s výukou a podobně jako v případě klasické školy se nejedná o místo, kde by mladí chtěli trávit volný čas.

Volnočasové centrum bude rovněž v Nuslích, jedná se o prostor patřící městské části. „Budeme zde realizovat neformální vzdělávací aktivity, kulturní akce a zájmové kroužky, například technická laboratoř, chemická laboratoř a diskuzní klub, kinoklub, literární amatérský divadelní kroužek a podobné,“ popisuje vizi centra pro mladé Galina Andrejciv.

Finanční podpora od hlavního města

Radní hlavního města schválili dotaci pro Pražský Maidan ve výši 3,15 milionu korun na půl roku. „Nejedná se o závratnou částku, ale jde o další střípek v mozaice pražské pomoci Ukrajině. Jsem rád, že suma jde na velmi konkrétní projekty a bude poskytnuta subjektům, které v oblasti podpory a integrace dlouhodobě odvádějí skvělou práci. Věřím také, že každá takto vynaložená koruna se nám do budoucna vrátí, a to zejména v posílení sociální soudržnosti,“ uvádí Jiří Pospíšil, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury.

Pro Pražský Maidan je to první takto vysoká dotace od Magistrátu a má zcela zásadní význam. Bez této finanční podpory by byla ohrožena existence centra. „Takže magistrát nás zachránil,“ sdělila Blesku Galina Andrejciv.

Peníze z dotace budou použity také na hrazení provozních nákladů, platy zaměstnanců, budování centra pro mládež, poradensví, humanitární pomoc, volnočasové a integrační aktivity.

Fotogalerie
8 fotografií