Z numerologického hlediska toto datum a čas tvoří mystickou pyramidu stoupajících a klesajících lichých číslic: 1-3-5-7-9-7-5-3-1. Číselná řada měla chránit konstrukci před povodněmi a dalšími přírodními živly.

Devítka v sobě zahrnuje moudrost a energii všech čísel. Sedmička je číslo, které oplývá léčivou energií. Pětka zase představuje cestování a svět, proto je most tak oblíben u turistů,“ prozradila pro Aha! numeroložka Martina B. Boháčová.

Trojka má symbolizovat vědění a jednička reprezentuje akci a rozhodnost. „Ve 14. století bylo samozřejmé, že se pro veledůležité stavby sestavoval horoskop. Postavení planet bylo právě 9. července více než příhodné. Nastala konjunkce Saturna se Sluncem. Tudíž jde o velice příznivý horoskop,“ sdělil Zdeněk Bergman, ředitel Muzea Karlova mostu, že mu hvězdy přály. O čemž svědí i fakt, že už je to 666 let, co stavba započala. 666 je sice číslem šelmy, ďáblovým, ale samotný most vzkvétá a zdobí jej světci...

Změnil jméno

Pískovcový Karlův most byl po Juditině mostu teprve druhým pražským mostem přes Vltavu, postaveným z kamene. „Proto se mu také až do poloviny 19. století říkalo Kamenný most,“ dodal muzejník Bergman.

 

Vleklá záležitost

Stavba byla roku 1411 hrubě dokončena, avšak už v červenci 1432 most poškodila povodeň. Oprava poté trvala 71 let! „Poslední oblouk byl zaklenut v roce 1502. A 22. června 1503 byl most plně dokončen,“ řekla už dříve pro Aha! průvodkyně Prahou Viktorie Králová. Prameny uvádějí, že prvním z řady stavbyvedoucích byl mistr Otto. Po jeho smrti jej v roce 1375 vystřídal slavný stavitel Petr Parléř (1330 – 1399).  

Otec vlasti

Karel IV. (1316 – 1378) byl český, italský i burgundský král, římsko-německý císař. Vládl v druhé polovině 14. století. Podporoval umění a architekturu. Za jeho panování se z Prahy stalo jedno z nejdůležitějších center Svaté říše římské. Panovník roku 1348 založil Nové Město pražské i Karlovu univerzitu.

Natvrdo vařená vejce

Aby bylo dílo nejen velkolepé, ale také pevně drželo pohromadě, rozhodli se stavitelé podle legendy přidávat do malty syrová vejce. Sváželi je ze všech koutů českého království. Jen ve Velvarech královskému nařízení špatně porozuměli. Báli se, aby se vejce cestou nerozbila, proto je poslali uvařená natvrdo.

Jezdily po něm tramvaje

Dříve mostem vedla tzv. koňka, vůz tažený koňmi. Od roku 1905 pak po něm jezdily elektrické tramvaje i auta, od roku 1965 se dostanete z jednoho břehu Vltavy na druhý pouze pěšky.

Tramvaj se spodním odběrem proudu jede po Karlově mostě.
Autor: Archiv DPP

Památka v číslech

Délka: 515,76 m

Šířka: 9,4 – 9,5 m

Výška: 13 m

Počet pilířů: 16

Fotogalerie
81 fotografií