Pozemky, které chce podnik převést na svého vlastníka, tedy město, podle dokumentu objektivně nejsou s ohledem na existující infrastrukturu hlavního města použitelné pro provoz veřejné dopravy nebo jiné projekty komerčního či dalšího charakteru, píše se v materiálu.

Pozemky

Pozemky eviduje DPP jako zbytný. Pozemky jsou vedeny v majetku podniku mimo jiné jako ostatní komunikace, silnice, dráha, zeleň, jiná či manipulační plocha a neplodná půda a sportoviště a rekreační plocha. Podle územního plánu by se měly pozemky nadále využívat jako dosud.