„Městská část Praha 3 v letech 2019 až 2021 uzavřela s řadou subjektů více než osm desítek smluv na externí právní služby za více než čtyři miliony korun bez DPH, u nichž měla postupovat v některém z druhů zadávacích řízení určených pro podlimitní, případně i nadlimitní veřejné zakázky,“ uvedl úřad.

Podle ÚOHS se měla radnice řídit pravidly pro pravidelně poskytované služby, podle nichž měla stanovit předpokládanou cenu zakázky na základě skutečné ceny uhrazené za tyto služby v uplynulých 12 měsících. Toto ustanovení má předcházet rozdělení veřejné zakázky pravidelné povahy do množství dílčích smluv, jako tomu bylo právě v tomto případě.

Fotogalerie
4 fotografie