Praha podle ÚOHS měla v tendru nepřiměřené požadavky na kvalifikaci dodavatelů vzhledem ke složitosti a rozsahu prací. Požadovala například, aby měl hlavní restaurátor v týmu dodavatele zkušenosti z obdobné pozice nejméně na dvou zakázkách, z nichž každá zahrnovala restaurování polychromovaných a nepolychromovaných sochařských uměleckých děl z kamene a štuku nebo dřeva nejméně za deset milionů korun.

„Tato částka přitom podle Úřadu výrazně překračovala finanční objem restaurátorských prací plánovaných v souvislosti s rekonstrukcí Průmyslového paláce,“ uvedl úřad v tiskové zprávě.

Magistrátu se rozhodnutí nelíbí

Praha podala proti rozhodnutí úřadu rozklad k předsedovi Petru Mlsnovi, ten jej ale zamítl. „Jestliže zadavatel požaduje od této osoby doložení zkušenosti s realizací plnění v hodnotě deset milionů korun, není jeho požadavek přiměřeným, pokud tato osoba bude zastřešovat dozor nad pracemi v hodnotě nižší, než jaký je objem prací, s nimiž má mít požadovanou zkušenost,“ uvedl Mlsna.

Zamítl také námitku na nepřiměřenou výši pokuty, která mohla podle zákona dosáhnout až 264 milionů korun, uložená částka je ale na úrovni jednoho procenta maximální možné pokuty.

„Rozhodnutí ÚOHS jsme obdrželi před krátkou chvílí a nyní se s ním společně s advokáty seznamujeme. Následně zvážíme další postup, přičemž nevylučujeme podání správní žaloby. Primárně kvůli tomu, že nás úřad sankcionuje za údajně přísná kvalifikační kritéria na jejichž adekvátnosti se neshodne ani obec restaurátorů. Další zajímavostí je, že kvalifikační kritéria na restaurátory nerozporoval žádný z účastníků výběrového řízení a bylo na ně upozorněno až po termínech podání nabídky ze strany nám neznámé advokátní kanceláře,“ řekl Vyhnánek.

Podle jeho slov nemohla nastat diskriminace při výběru zhotovitele. „Pro nás je klíčové, že stavba běží, protože jakékoliv zdržení při výběru zhotovitele vzhledem k inflaci a cenám pro město znamenalo desítky až stovky milionů korun nákladů navíc,“ dodal Vyhnánek.

Video
délka: 01:07.36
Video se připravuje ...

Takto probíhala stavba v posledních 6 měsících do konce srpna 2022. Jan Dařílek

Fotogalerie
28 fotografií