Během výzkumu na Palackého náměstí v centru Kralup nad Vltavou narazili na dvojitý příkop, ten v pozdním středověku ohraničoval tehdejší vesnici, kde podle odborných odhadů žily desítky lidí. Dnes má město cca 18 tisíc obyvatel. „V jednom ze žlabů příkopu jsme našli mělký hrob přibližně pětadvacetileté ženy, která zde byla doslova pohozena a zasypána. Navíc spočinula úplně mimo kostelní pohřebiště, což bylo v pobožné době 15. století u většiny nebožtíků prakticky nemyslitelné,“ popsal Blesku archeolog Milan Kuchařík, který ostatky odkrýval.

Pokud by se jednalo o běžný pohřeb, žena by ležela rovně na zádech s rukama zkříženýma nebo podél těla, nikoliv zkroucená. „Přestože na kostech nebyly patrné stopy násilí, pokud by ji někdo uškrtil nebo ubodal, tak to na stovky let starém skeletu dost dobře nepoznáme,“ dodal Kuchařík. Jedna z hypotéz říká, že vrah narychlo vykopal mělký hrob, do kterého se tělo horko těžko vešlo, aby se zbavil usvědčujícího důkazu. „Vražda představovala hrdelní zločin, za který pachatele čekala zdlouhavá muka na mučidlech a pak veřejná poprava,“ uzavřel archeolog.

Pravěké a starověké nálezy

Výzkum kromě středověkých objevů z 13. až 15. století vydal také nálezy výrazně starší, pravěké. Podařilo se rozkrýt tzv. rondel, monumentální kruhovou stavbu z mladší doby kamenné. „Odhalili jsme severní bránu rondelu starého nejméně 6500 let, zbytek se nachází pod současnou zástavbou,“ sdělil archeolog. Bylo nalezeno i pohřebiště z doby bronzové a celá škála pravěkých artefaktů.  

Víte, že..

Ve středověku se zapisoval průběh zločinů, soudních řízení, tortury i vynesení a vykonání rozsudku do tzv. smolných knih, aby byla kontrola nad hrdelním soudnictví.

Video
délka: 00:24.52
Video se připravuje ...

Archeologové našli v trase budoucí dálnice D55 u Moravského Písku významné nálezy. Archaia Brno

Fotogalerie
22 fotografií