Předchozí vedení Prahy 5 vypovědělo nájem organizaci Progressive s poukazem na stížnosti místních obyvatel a fakt, že dvě ze tří kontaktních center byla v Praze 5. Další je již pouze v Praze 1 v ulici Karolíny Světlé, provozuje ho Drop In. „Situace má samozřejmě dopad i na naši službu, počet klientů se nám zvýšil o 25 procent, a to znamená, že jsme hodně nad naší kapacitou. Už se samozřejmě začínají ozývat naši sousedé a chtějí, abychom svou činnost ukončili také,“ uvedl ředitel smíchovského centra Sananim David Pešek.

Tisíce injekčních stříkaček

Dodal, že v takovém případě by v Praze denně zůstalo 5000 použitých stříkaček, které by skončily v běžném odpadu, nebo by je uživatelé využívali opakovaně či prostě někde pohodili. Bezpečná likvidace stříkaček je podle organizace zásadní pro prevenci infekčních chorob nejen mezi uživateli drog, ale i běžnou populací, protože uživatelé návykových látek nežijí v uzavřené bublině, ale stýkají se i s lidmi, kteří drogy neužívají.

Kontaktní centra provozují neziskové organizace a zajištění jejich sítě má na starosti pražský magistrát. Minulé vedení Prahy loni schválilo strategii, podle které má být v metropoli minimálně devět kontaktních center, aby se uživatelé drog jako doposud nesoustředili jen na několika málo místech, což s sebou nese řadu rizik.

Pro organizace, které se podporou drogově závislých zabývají, je však v metropoli dlouhodobě problém sehnat prostory, a to i v důsledku odporu politiků městských částí. Síť je tak podle organizací a odborníků včetně národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila zcela nedostatečná. „Celá šílená situace se dá ilustrovat vlastně jednou větou. V Praze jsou dvě kontaktní centra, v Brně tři,“ uvedl k tomu Pešek.

Video
Video se připravuje ...

Muž měl v ložnici pěstírnu marihuany a lysohlávky. (2020) Policie ČR

Fotogalerie
9 fotografií