„Děkan Ševčík představuje pro VŠE reputační problém a domnívám se, že jeho setrvání ve funkci je s ohledem na opakované excesy neudržitelné. Ministr školství nemá žádné právní nástroje na jeho odvolání. Případem porušování etického kodexu VŠE z jeho strany se zabývají příslušné orgány školy,“ napsal ministr školství na sociální síti.

 

Už dříve k rezignaci Balaše vyzval rektor VŠE. „Sobotní akce má ten dopad, že poškozuje zájem vysoké školy. (...) Pokládám za nejvhodnější řešení, aby pan děkan ze své funkce odstoupil. A k tomu jsem ho i vyzval. Sdělil mi, že je to věc, kterou musí zvážit. A já jsem proto chtěl, aby mi své rozhodnutí oznámil do zítřka do rána (úterý 14. března), “ řekl Dvořák v pondělí odpoledne. Ševčík následně novinářům řekl, že rezignaci zváží, termín chtěl ale prodloužit. „Požádal jsem o přiměřenou dobu na rozmyšlenou. Část zaměstnanců je na jarních prázdninách a chtěl bych to s nimi projednat,“ uvedl Ševčík. Jarní prázdniny končí o tomto víkendu.

Po středečním jednání vedení VŠE pak uvedl: „Vzhledem k zodpovědnosti akademického senátu NF za návrh ke jmenování děkana a s ohledem na znění vysokoškolského zákona považuje rektor v této situaci za nejvhodnější krok, aby odvolání děkana navrhl fakultní senát z vlastní vůle. V případě, že Akademický senát NF děkana nenavrhne odvolat, využije rektor svoji pravomoc odvolat děkana z vlastního podnětu.“ V takovém případě předloží po projednání v akademickém senátu Národohospodářské fakulty svůj návrh na odvolání děkana akademickému senátu VŠE. „V případě souhlasu akademického senátu VŠE rektor děkana Ševčíka odvolá z funkce,“ sdělil rektor.

Děkanovo odstoupení chtějí i studenti. „(Ševčíkovo) porušování pravidel stanovených jak v Etickém kodexu VŠE, tak v Morálně-etických zásadách vedoucích pracovníků VŠE stanovených rektorem univerzity nás (studentské senátory akademického senátu VŠE) nejen znepokojuje, ale považujeme to i za neakceptovatelné chování u vysoce postaveného akademika,“ uvedli členové akademického senátu VŠE z řad studentů v otevřeném dopise.

Video
délka: 03:30.64
Video se připravuje ...

Část demonstrantů se snažia vniknout do budovy Národního muzea. Chtěli strhnout Ukrajinskou vlajku policie ČR

Autoři výzvy označili Ševčíkovo chování za „kontroverzní a neetické“. Jednání děkana Národohospodářské fakulty VŠE podle nich poškozuje prestiž studia studentů a absolventů univerzity v očích veřejnosti. Výzvu k jeho rezignaci podepsalo k dnešní 13:30 kromě autorů otevřeného dopisu také šest akademiků, 336 studentů VŠE, 44 absolventů této vysoké školy a zástupci veřejnosti.

Kritika studentských senátorů se na Ševčíka snesla poté, co se v sobotu údajně účastnil protivládní demonstrace Česko proti bídě, kterou svolala strana Právo Respekt Odbornost (PRO) a její šéf Jindřich Rajchl. Po jejím skončení byl Ševčík podle fotografií serveru Forum 24 mezi těmi, kteří se pokusili násilím vniknout do Národního muzea a strhnout ukrajinskou vlajku.

Univerzita: Je to za hranou

Univerzita se už v neděli od Ševčíkova vystupování na demonstraci distancovala a uvedla, že vystupování děkana je „za hranou“ dlouhodobě. Ševčík sdělil, že na demonstraci nevystupoval, pouze doprovázel muže zbitého policií, a výtky vedení VŠE proto nechápe.

„Prohlašuji, že jsem nechtěl jakkoli vstoupit do budovy Národního muzea ani strhávat jakékoli vlajky vyvěšené na ní. Důrazně se ohrazuji proti interpretaci mé přítomnosti na schodech Národního muzea v inkriminované době takovými úmysly,“ uvedl v pondělí ve svém prohlášení, které má ČTK k dispozici. Doplnil, že odsuzuje jakékoliv násilí a útok na Národní muzeum.

Případná možnost odvolání děkana rektorem je podle mluvčí VŠE Věry Koukalové kvůli vysokoškolskému zákonu problematická. „Senát Národohospodářské fakulty až na výjimky stojí za svým děkanem, takže oni sami ho neodvolají,“ řekla mluvčí. Případné odvolání děkana rektorem by podle ní bylo proti vysokoškolskému zákonu a mohlo by vést k soudní při.

Podle zákona o vysokých školách může rektor odvolat děkana z vlastního podnětu, a to pouze po předchozím vyjádření akademického senátu fakulty a se souhlasem akademického senátu veřejné vysoké školy v případě, kdy děkan závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem vysoké školy nebo fakulty.

Fotogalerie
22 fotografií