Sečný nástroj se válel přímo na zemském povrchu u Popovic na Benešovsku, tam ho v roce 2018 pan Šimánek objevil, když si s partnerkou vyšel do lesa na špacír. „Zavadil jsem pohledem o zvláštní předmět, který vyčuhoval z hlíny zpoza listí. Přišel jsem blíž, odkryl ho a najednou držím v rukou hlavu sekery. Napadlo mě, že ji tam nechal někdo pár let zpátky, když byl na dříví,“ vyprávěl Šimánek Blesku o tom, jak středověkou cennost zázrakem našel.

Měl ji nějaký čas doma s přesvědčením, že objevil zajímavý, avšak laciný šrot. „Zmínil jsem se o tom pár známým, kteří mě začali ponoukat, abych to ukázal archeologům. Že to nebude jen tak, že ti prý určí, jakou to má hodnotu,“ svěřil se nálezce, který poté zanesl sekeru odborníkům do benešovské pobočky Muzea Podblanicka, ti odhalili její původ. „Sekera daného typu se nazývá širočina. Pochází z přelomu pozdního středověku, 14. až 16. století. Dle dobových pramenů byla hojně užívána tesaři i dřevorubci při odsekávání větví z kmenů pokácených stromů nebo při úpravě trámů a v případě nutnosti posloužila i jako zbraň. Máme doloženo její spojení i s řezníky a katy,“ prozradil muzejní historik Jan Procházka.

Pan Šimánek poté nález poctivě odevzdal tak, jak to má v podobných případech ve zvyku. „Po vzájemné dohodě jsme sepsali darovací smlouvu bez nároků na nálezné,“ uvedl historik. „Mám radost, že se podařilo nález uskutečnit. Historie je můj koníček, a tak jsem rád, že jsem přispěl k dalšímu poznání v tomto oboru,“ dodal poctivý nálezce.

Zbraň pěchoty a hroty šípů

Benešovské muzejní sbírky mimo jiné skýtají také krásně umělecky zpracované středověké kachle i nádoby, hroty šípů do kuše z 14. a 15. století nebo přes 20 cm dlouhý tesák z Horní Lhoty nalezený v roce 2018. „Řadíme ho mezi krátké nožovité tesáky, které můžeme datovat od 15. století do 1. poloviny 16. století, tehdy byly častou zbraní pěchoty, a je pro ně typický záštitný trn, který může být různého tvaru,“ sdělil historik.

Víte, že…

ten, kdo objeví archeologický nález mimo archeologický výzkum, to musí neprodleně oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo nejbližšímu muzeu. V opačném případě hrozí pokuta až do výše 4 miliony korun? Časy vězení pro dlužníky jsou naštěstí dávno pryč.

Fotogalerie
19 fotografií