Neziskové sdružení Senzorvzduchu v Praze provedlo v uplynulém roce měření nečistot v ovzduší na dvaceti místech, která jsou významně zatížena automobilovou dopravou. Výsledky výzkumu jsou zdrcující, ve všech místech byl totiž překročen limit, který doporučuje Světová zdravotnická organizace. Jedovaté oxidy dusíku přitom výrazně přispívají k výskytu astmatu nebo dokonce rakoviny. Podle předsedy neziskového sdružení Michaela Lažana tak umře v důsledku jedovatého ovzduší přes 500 pražanů ročně. Zplodiny z aut se na znečištění pražského ovzduší podílí ze 70-90 %.

Měření proběhlo v bezprostřední blízkosti nejvytíženějších silničních tahů, jako je Plzeňská, Ječná, Štěpánská, Evropská atd. Tři měřicí stanice zaznamenaly v průměru pětkrát vyšší koncentraci jedovatých částic, než je doporučená úroveň. Mezi nejhorší místa patří Plzeňská ulice na Smíchově, roh Sokolské a Ječné ulice a Roh radlické a Klicperovy ulice. Normy platné v Česku přesáhlo měření na 14 z 20 stanic. Z hlediska koncentrace oxidů dusíku v ovzduší je na tom Praha nejhůře z celé republiky, kvůli porušování předpisů dokonce s Prahou vede od roku 2016 aktivní řízení Evropská komise.

Oficiální měření není vypovídající?

Oficiální měření Českého hydrometeorologického ústavu přitom v posledních letech překročení norem nezjistilo. Michael Lažan to vysvětluje tím, že se tyto stanice nacházejí převážně v místech, která jsou od největších dopravních uzlů příliš vzdálená. Koncentrace oxidů dusíku pak klesá s každým metrem směrem od silnice. „Mohlo by se zdát, že je všechno v pořádku, ale my říkáme, že není. Limity musíme plnit i v místech, kde je situace nejhorší, jako například na Smíchově. Smíchov je dopravně velmi zatížený, ale žádná stanice zde není,“ upozorňuje Michael Lažan.

Praha se v rámci Evropy řadí mezi města, kde je situace s ovzduším nejhorší. „Je to zřejmě z toho důvodu, že zde není zavedena nízkoemisní zóna a v Praze stále jezdí velmi staré diesely, které jsou z hlediska emisí ty nejhorší. Lze říct, že 5 % nejstaršího vozového parku je zodpovědné za 30-40 % celkového znečištění ovzduší,“ vysvětlil Blesku Michael Lažan. Předseda neziskového sdružení dává za příklad Londýn, kde v důsledku zavedení nízkoemisní zóny kleslo znečištění ovzduší oxidy dusíku o 20 %.

Že je emisní situace v Praze tristní si uvědomuje také náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti), který podle svých slov situaci rozhodně nebere na lehkou váhu. „V minulém volebním období například magistrát spustil kampaň Tady končí legrace, kde informoval veřejnost, že nejvíce jsou zplodinám vystaveni účastníci silničního provozu sedící v automobilech, méně – ale také zásadně – ovlivňuje život chodců a dalších účastníků provozu,“ řekl Zdeněk Hřib Blesku.

MHD jako konkurence pro auta

Základním řešením je podle náměstka pro dopravu v první řadě budování tzv. 15 minutového města, kde mají obyvatelé vše na dosah a auto tak potřebují využívat jen minimálně. „Každý jednotlivec nám pak může pomoci v tom, že pro své cestování po městě bude co nejvíce preferovat MHD, pro které chceme dále zlepšovat podmínky a zvyšovat jeho kapacitu. Je smutnou vizitkou Prahy, že až 21 procent cest vykonaných autem je kratších než 2 kilometry. To je vzdálenost, kde ostatní druhy dopravy dokážou bez potíží automobilům konkurovat,“ vysvětluje Zdeněk Hřib. Zároveň podotýká, že magistrátu mohou být nápomocny také městské části tím, že budou otevřené dialogu o zklidňování dopravy na svém území.

Hřib také připomíná, že ovzduší v Praze se věnuje také předloni přijatý Klimatický plán Prahy, který se věnuje nejen energetické soběstačnosti, ale i snižování emisí. Jeho cílem podle Hřiba: „není jen úspora na přemrštěných cenách energií, ale také čistší vzduch ve městě a méně dětských chorob, jako je třeba astma“.

Sám Michael Lažan také ale zároveň podotýká, že ačkoliv jsou současné hodnoty velmi špatné, jejich dlouhodobý trend je klesající a zejména během covidové pandemie šlo zaznamenat výrazný pokles. Situace by se také měla zlepšovat s postupným vyřazováním starých aut bez filtrů pevných částic a nástupem nových trendů v automobilovém průmyslu, které směřují k snižování vypouštění všech škodlivých látek.

Fotogalerie
10 fotografií