V Praze 5 se po podzimních volbách kompletně vyměnila politická reprezentace, do úřadu nastoupilo 50 % nových zastupitelů. Podle starosty Jaroslava Pašmika tak občané pětky dali jasně najevo, že chtějí změnu. „Jde o největší obměnu ze všech městských částí,“ řekl Pašmik. Nové vedení čeká řada výzev, ať už lokálního charakteru nebo těch celopražských, které se ale Prahy 5 přímo týkají. Jedním z hlavních témat, která je třeba vyřešit, je bezesporu bezpečnost a čistota městské části, která se dlouhodobě potýká s velkým počtem narkomanů v ulicích. Chybí také sociální bydlení pro rodiny nebo místa ve školkách.

Bezpečí a čistota

Praha 5 se v posledních letech stala cílem v podstatě celé pražské drogové scény, Ještě v inulé roce zde fungovala dvě ze tří kontaktních center z celé Prahy. S jedním z center ještě minulé vedení vypovědělo ke konci roku smlouvu a nyní se jedná o jeho přesunu do jiné městské části. Drogově závislí, ale z pětky nezmizeli. „V dnešní době je to bohužel tak, že kdo chce sehnat drogy, jede k Andělu, to mi potvrdila na společném jednání i policie,“ řekl Pašmik, který má bezpečnost mimo jiné ve své gesci.

„V Praze zcela chybí koncepční řešení. My jsme prozatím zafinancovali terénního pracovníka a dvakrát v týdnu je k dispozici i sanitka na náplavce. Vyšla nám vstříc i policie, která zde posílila hlídky. To ale není řešení problému, to se musí uskutečnit na celopražské úrovni, bezpodmínečně musí být navýšen počet kontaktních center,“ řekl starosta.

„Já jsem minulý pátek kontaktoval paní radní Alexandru Udženiju (ODS), která má na magistrátu na starosti sociální oblast s prosbou o schůzku. Hlavní město musí jednat co nejrychleji. Plán adiktologických služeb je hotový, jen se musí implementovat do praxe,“ řekla místostarostka Monika Shaw Salajová (SEN 21), která má sociální oblast ve své gesci.

Ruku v ruce se zvýšeným počtem drogově závislých, ale i lidí bez domova roste i nepořádek v ulicích, především pak v okolí Anděla, podobná situace je ale také například na Tilleho náměstí na Barrandově. Nový radní pro veřejný prostor Milan Vrkoč (SEN 21), se proto na tyto dvě oblasti okamžitě zaměřil. „V okolí pasáže Zlatý Anděl bude nově nainstalováno bodové nasvícení celého prostoru. Oblast také bude více hlídat městská i státní policie. Podobně budeme postupovat i na Barrandově,“ sdělil Vrkoč.

V březnu budeme také u Anděla testovat čistění parou a to v celé oblasti té rušné křižovatky. Už v prosinci jsem na jednání s úklidovou firmou domluvil častější vysypávání košů, zajistili jsme nový vysavač na nedopalky a také jsme nechali odvézt popelnice, ke kterým se nikdo nehlásil,“ vyjmenoval radní.

Dostupné bydlení a dětské skupiny

Poměrně zanedbanou oblastí na pětce byla i ta sociální. „Dotace pro neziskový sektor nebyly v Praze 5 navýšeny několik let, proto jsem ráda, že se podařilo získat o 25 % víc peněz než v předešlých letech,“ informovala Shaw Salajová.

Praha 5 má také velký deficit co se týče sociálního bydlení. „Máme ve fondu asi 80 bytů o rozloze 1+kk, které jsou vhodné například pro seniory, ale nemáme prakticky žádné větší byty pro rodiny s dětmi. Nicméně se mi zatím podařilo vytipovat několik větších bytů, které bychom mohli do fondu zařadit.“ V minulém volebním období se podařilo otevřít bydlení pro seniory v Raudnitzově domě, vedle něj pak vyrůstá další dům, ve které budou taktéž k dispozici dostupné byty pro seniory.

Problémy jsou také v nedostatečné kapacitě mateřských škol. Proto se od září chystá otevření třetí dětské skupiny na Hřebenkách. „V současné době vysoké inflace se nám podařilo navýšit i příspěvek pro aktivní město, který pomůže rodičům například s hrazením sportovních i dalších kroužků,“ uzavřela radní.

Fotogalerie
38 fotografií