"Mzdová situace zaměstnanců FF UK je z důvodu jejího dlouhodobého podfinancování dále neúnosná. AS FF UK apeluje na vedení Univerzity Karlovy, aby neprodleně zahájilo kroky k nápravě nepřijatelné mezifakultní nerovnosti, kdy akademici na stejných pozicích dostávají za stejně kvalitní vědu a výuku výrazně odlišnou mzdu," usnesl se AS FF UK.

Vedení fakulty podle proděkanky Michaely Slussareff frustraci akademiků chápe. Požadavky akademického senátu, který rozhoduje v rámci fakultní samosprávy samostatně, vedení fakulty podporuje, řekla dnes ČTK proděkanka.

Rektorát nyní s vedením fakulty o principech rozdělování peněz na provoz jednotlivých fakult podle Hájka jedná. Vedení UK podle něj proto požádá vedení fakulty mimo jiné o návrhy opatření a o revizi rozsahu vzdělávací činnosti. Mluvčí univerzity ale zdůraznil, že rozdělování peněz uvnitř školy je výsledkem dohody mezi všemi fakultami. "Rozdělení prostředků tak musí být v souladu nejen s vnitřní legislativou, ale zejména se zákonem o vysokých školách, podléhá jasně daným schvalovacím procesům, a fakultní mzdová politika je pak primárně v kompetenci vedení fakult," uvedl.

Podle univerzity má otázky financování řešit primárně ministerstvo školství. Jeho mluvčí Aneta Lednová ČTK dříve sdělila, že nízké výdělky akademiků nyní řeší pracovní skupina, jejíž vznik letos inicioval ministr školství Vladimír Balaš (STAN). Upozornila přitom na to, že o rozdělení peněz na mzdy svých pracovníků rozhodují univerzity samy. Ředitelka sekce vysokého školství na ministerstvu Radka Wildová minulý týden sdělila, že členové komise budou analyzovat data ohledně mezd a řešit, zda za rozdíly mezi výdělky pracovníků jednotlivých fakult není systémová chyba.

Členové AS FF UK rovněž vyzvali další studenty a učitele fakulty, aby se připojili k chystaným protestům a připravili se na stávkovou pohotovost. Stávku nyní zvažují zvláště učitelé humanitních a sociálněvědních oborů na VŠ. "Uvažujeme o celorepublikové akci na Den učitelů 28. března," napsali k petici.

Mnozí akademici, kteří se humanitním a sociálněvědním oborům věnují, odcházejí pracovat do komerční sféry nebo na ZŠ a SŠ. Podle Asociace děkanů filozofických fakult tak hrozí to, že tyto obory budou mít málo učitelů a budou muset omezovat výuku. Předseda asociace Jan Stejskal a děkanka FF UK Eva Lehečková označili nynější situaci za kritickou. Podle Mariany Machové z FF UK činí měsíční hrubý plat docentky na pražské fakultě 32.400 Kč. Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání v ČR byl v loňském třetím čtvrtletí podle Českého statistického úřadu 40.259 Kč.

Fotogalerie
9 fotografií