„Univerzita Karlova bude v souladu se svou takzvaně třetí rolí ve společnosti podporovat vznik a rozšiřování nových slovníkových hesel pro encyklopedii Wikipedie a participovat na jejich odborném zpracování, a to zejména zapojením studujících a vyučujících do projektu Studenti píší Wikipedii,“ uvedl prorektor pro vnější vztahy Univerzity Karlovy Martin Vlach.

Do internetové encyklopedie se podle univerzity díky zapojení vysokoškoláků a jejich vyučujících na základě jejich odborné a vědecko-výzkumné činnosti dostanou nová hesla a zkvalitnit by se měla se také ta již existující.

Studenti = ideální tvůrci

Výkonná ředitelka české pobočky Wikimedia označila studující za ideální tvůrce encyklopedie na internetu. Důvodem podle ní je to, že umí pracovat s digitálními technologiemi, mají zkušenosti s psaním odborných textů a jsou zvyklí ověřovat si zdroje informací. Organizace, která českou verzi Wikipedie spravuje, studenty a pedagogy univerzity mimo jiné proškolí a bude jim poskytovat metodickou podporu a případně i technické zabezpečení.

Spolupracovat bude spolek s univerzitou i na rozvoji vzdělávacího centra Didaktikon. Úkolem tohoto centra univerzity a Kampusu Hybernská je vzdělávat žáky a studenty základních a středních škol takzvanou metodou řízeného objevování, při které se školáci stávají aktivními účastníky výuky. Své programy Didaktikon nabízí rovněž učitelům. Organizace Wikimedia se bude nově v Didaktikonu podílet na experimentální výuce či experimentálním a aplikovaném výzkumu.

Instituce chtějí rovněž zaktivizovat seniory a zařadit do nabídky Univerzity třetího věku UK program Senioři píší Wikipedii. Univerzita bude také propagovat některé programy Wikimedia ČR. Jednat by se mělo mimo jiné o projekty s tématy lidských práv, udržitelnosti a rozvoje mediální gramotnosti a kritického myšlení.

Video
Video se připravuje ...

První rektorka UK: O tom, proč univerzita potřebuje ombudsmana a v čem vědci během pandemie selhali. Markéta Volfová, Lukáš Červený

Fotogalerie
7 fotografií