Dalšími plánovanými výstavami jsou Akvarel mezi Prahou a Vídní a nová stálá expozice ve Veletržním paláci s názvem 1939–2021: Konec černobílé doby. Představí přes 360 exponátů ze sbírek NGP. Doplní sbírkové expozice 1918⁠–⁠1938: První republika, 1796⁠–⁠1918: Umění dlouhého století i nově otevřenou expozici 1956⁠–⁠1989: Architektura všem.

Název Konec černobílé doby je podle jejích autorů heslem pro přístup zvolený při tvorbě expozice a snaží se reflektovat fakt, že ještě zhruba polovina Čechů na vlastní kůži zažila totalitní předlistopadový režim. Expozice představí šíři dobových přístupů a ukáže, že ve zmíněné době existovalo více různých pojetí umělecké kvality, jeho sociopolitickou podmíněnost a proměny. Expozice se otevře koncem května.

Výstava Akvarel mezi Prahou a Vídní začne ve Veletržním paláci v září a představí techniku akvarelu, tedy práci s vodou ředěnými barvami na papíře, stojící na pomezí kresby a malby. Největšího rozvoje dosáhl v 19. století a jedním z center tohoto umění byla Vídeň. NGP má ve svých sbírkách početné příklady rakouského akvarelu z tohoto období i akvarelové práce českých malířů z doby, kdy Praha a Vídeň byly součástí jedné monarchie. Výstava tak ukáže jejich vzájemné spojitosti.

Výstava Josef Mánes: Člověk-umělec-legenda začne 31. března ve Valdštejnské jízdárně. Jejím cílem je znovu a blíže představit rozsáhlou Mánesovu tvorbu i životní osudy, ale také nahlédnout pod vrstvu tradovaných stereotypů spojených s jeho dílem, uvádějí její kurátoři. Významnou část výstavy bude tvořit recepce umělcovy tvorby po jeho smrti. Stal se ikonou generace Národního divadla, koncem 19. století se jeho jméno dostalo do názvu uměleckého spolku obracejícího se k novým výtvarným směrům a ve 20. století se mánesovský mýtus proměnil až k ideologizaci umělce v době socialistického realismu.

Příběh bohéma

Velká výstava významného barokního umělce Petra Brandla (1668 až 1735) s podtitulem Příběh bohéma začne ve Valdštejnské jízdárně v říjnu. Představí jeho monumentální plátna, portréty, žánrové malby i nově objevená díla. Výstava bude chtít přiblížit i Brandlův život - malíř byl celoživotním dlužníkem, neboť se zhlédl v životním stylu šlechty a luxusu, který si chtěl dopřát. Dluhy jej několikrát dostaly do vězení. I přesto se stal nejlépe placeným umělcem své doby, zřejmě i kvůli originálnímu stylu a malířskému rukopisu, u něhož lze podle odborníků vypozorovat jisté paralely s malbou Rembrandtovou.

Fotogalerie
20 fotografií