Turisty procházející se po Karlově mostě v pátek překvapila římská legie v čele se svatým Martinem. Ten vyjel symbolicky v 11 hodin a 11 minut od jedenáctého pilíře Karlova mostu směrem ke Křižovnickému náměstí, kam přivezl letošní první sněhovou nadílku.

Turisty, uskakující před koly koňského povozu, překvapilo kromě římských vojáků také jedenáct husopasek, které byly rovněž součástí průvodu. Ty na náměstí doprovodily jedenáct hus, které ke svátku také neodmyslitelně patří. Jednu z nich jako dar přijala novopečená starostka městské části Praha 1 Terezie Radoměřská (TOP 09).

První sněhová nadílka dorazila do Prahy
Autor: Blesk

Ustupte průvodu svatého Martina!

Stovky lidí, kteří se na Karlův most vydali, se tak od pohledu daly rozdělit na dvě skupiny. Někteří se sem dnes vydali přímo za průvodem, jehož příchod netrpělivě očekávali s připravenými fotoaparáty v ruce. Ostatní, převážně zahraniční návštěvníci, potom před průvodem zmateně uskakovali a snažili se pochopit, proč vedle nich po mostě pochoduje stádo hus střežené celou legií římských vojáků.

Jedni z těch, kdo římskou legii na Karlově mostě rozhodně neočekávali, jsou také Marek s Petrou, které průvod zaskočil při jejich procházce. „Do Prahy jsme přijeli na prodloužený víkend a o této události jsme vůbec netušili, šli jsme se jenom projít po památkách a tady na mě z ničeho nic začal křičet voják s kopím, ať ustoupím průvodu svatého Martina. Zaujalo nás to, a když jsme se vrátili zpět na náměstí, řekli jsme si, že tady už zůstaneme,“ řekl Blesku Martin (32), který si se svou přítelkyní právě pochutnával na porci svatomartinské husy.

Antická tradice

Průvod složený z více než dvacítky účastníků naplnil českou pranostiku a předal první sníh purkmistru pražskému. Podle legendy si ve 4. století římský důstojník Martin při vjezdu do města Amiens všiml nebohého žebráka u městské brány, jenž jej poprosil o almužnu. Martin, který se vracel z boje, u sebe neměl ani jídlo, ani peníze. Proto usekl půl svého vojenského pláště a daroval jej žebrákovi místo almužny.

Tento čin v něm vyvolal náboženskou horlivost a nechal se pokřtít. Později se stal knězem a biskupem a s jeho působením se tradují mnohé zázraky. Po smrti se stal jedním z prvních nemučedníků, které církev prohlásila za svaté. Dnes je svatý Martin patronem vojáků, jezdců, vinařů, chudáků, žebráků a spousty dalších skupin.

Dobroty, pečivo a svatomartinské víno

Na Křižovnickém náměstí na průvod čekal středověký trh se svatomartinskými specialitami, kde pochopitelně nesměla chybět husa, svatomartinské víno, pečivo, zákusky ale také paštika či kroupeto. Mimo občerstvení zde na návštěvníky čekalo několik krátkých divadelních scének, které vysvětlily některé legendy spjaté se svatým Martinem. V rámci svatomartinských oslav také návštěvníci měli možnost zdarma navštívit Muzeum Karlova mostu, nebo se skleničkou svatomartinského vína vydat na plavbu po Vltavě, kterou zprostředkovaly Pražské Benátky.

Blesk dostal příležitost vyzpovídat zástupce Centuriona, druhého nejvyššího činitele této legie. „Jsme historická skupina Leg x Gem II. Coh., založená na dobrovolnictví, většinou pocházíme z jižní Moravy, Čech a Slovenska. Někteří si své vybavení vyrábí sami ve volném čase, někdo si jej zase kupuje ze zahraničí. Svou činností se snažíme široké veřejnosti demonstrovat způsob každodenního života římských vojáků v táboře i na tažení, ukázkami výcviku, boje, obléhacích strojů, jezdectva a řemesel,“ řekl Blesku legionář Tomáš (37).

Video
délka: 01:39.03
Video se připravuje ...

Zahájení svatomartinského průvodu. Blesk

Fotogalerie
28 fotografií