„V červnu 2019 jsem spadl z kola. Bohužel tak blbě, že jsem si rozdrtil obratel v hrudní části páteře. Poškodilo mi to míchu,“ vypráví Mikuláš. „Před zhruba půlrokem jsem byl v práci a najednou mi zavolal pan primář Kříž a dal mi nabídku na tuto novou léčbu, jestli to chci vyzkoušet, a já jsem řekl, že ano,“ popisuje.

Epidurální míšní stimulace je metoda, která se už 50 let používá k léčbě chronické neztišitelné bolesti. „Do páteřního kanálu je zavedena elektroda. Ta je spojená s generátorem impulsů, který je uložený pod kůží na břiše pacienta,“ popisuje princip léčby docent Jiří Kříž, primář spinální jednotky při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Motol.

Pokud je elektroda uložena do oblasti, kde z míchy odstupují nervy spojené se svaly dolních končetin, lze pomocí stimulace tyto svaly aktivovat a vyvolat tak pohyb končetiny. Stimulace probíhá v oblasti, která není funkčně poškozená, ale nemohou do ní vstupovat žádné signály z vyšších center.

Zavedení elektrody nebylo vůbec jednoduché. „Je pravda, že adjustace polohy té elektrody je relativně složitou záležitostí, protože musí být velmi přesně nejen co do výšky, tak co do stranových odchylek přesně uprostřed. Bylo to poprvé, co jsme to dělali, takže jsme museli vymyslet vlastní systém, jak to udělat,“ říká docent Ondřej Bradáč, zástupce přednosty na Neurochirurgické klinice dětí a dospělých ve FN Motol, který pacienta operoval.

Může znovu chodit

Pro Mikuláše to znamená, že by se časem mohl na nohy znovu postavit, nebo dokonce začít chodit! „Postupně nastavujeme programy, kterými se daří aktivovat konkrétní svalové skupiny na dolních končetinách. Naším cílem není jen vyvolat pohyb končetiny, ale zároveň využít tento pohyb pro stoj, případně pro přesuny pacienta. Pokud by se nám podařilo nastavit software tak, aby bylo možné tyto programy překrývat v určitém časovém úseku, mohli bychom nastavit celý chůzový mechanismus. To znamená, že pacient by potom mohl provést určitý počet kroků například s oporou v chodítku,“ uvádí Kříž.

Už nyní cítí Mikuláš podle svých slov zlepšení. „Když se zapne systém, cítím, že se děje nějaký pohyb, ale zatím v minimální míře. Je to trošku lepší na pravé noze, ale myslím, že se to může zlepšovat,“ říká. „Přinejmenším mi to umožňuje rehabilitovat části těla, které necítím a nehýbu s nimi, což je skvělé z dlouhodobého hlediska, pokud chci zachovat funkčnost svalů,“ dodává Mikuláš.

Video
délka: 02:58.04
Video se připravuje ...

Lékaři ve Fakultní nemocnici v Motole jako první v České republice využili metodu epidurální míšní stimulace u 32letého pacienta s poraněnou míchou. FN Motol

Fotogalerie
14 fotografií