„Pracovní komise letos vybírala z 26 navržených kandidátů. Předkládané návrhy jsou velmi kvalitní a osobnosti, které jsou navrhovány, jsou zcela nezpochybnitelné,“ řekl starosta Ondřej Kolář (TOP 09). Výběr oceněných ocenili také místostarosta Jan Lacina (STAN) a opoziční zastupitel Ondřej Chrást (Piráti).

Čestné občanství udělují radnice osobám, které se zasloužily o rozvoj městské části. Čestný občan má podle zákona právo se vyjadřovat na zasedání zastupitelstva.

Zdeněk Hostomský

Hostomský čestné občanství městské části získal za významný vědecký přínos v oblasti chemie a biochemie. Nynější ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR se ve své vědecké práci zabýval mimo jiné konstrukcí syntetických genů či problematice opravy DNA s možným uplatněním při léčbě rakovinných onemocnění.

Kateřina Bečková

Bečková, která je kurátorkou Muzea hlavního města Prahy, ocenění od Prahy 6 získala za svůj přínos v oblasti historie a péče o památky. Historička byla rovněž v letech 2000 až 2021 předsedkyní klubu Za starou Prahu a nyní je jeho místopředsedkyní. Od roku 1990 provozuje nakladatelství Schola ludus Pragensia, které vydává publikace o Praze.

Kurt Gebauer

Sochaři Gebauerovi bylo čestné občanství uděleno za přínos v oblasti výtvarného umění. Výtvarník je autorem soch s motivem hlavy, sochy nahého Mozarta na Zelném trhu v Brně či desetimetrové Housenky raného kapitalismu. Ta je k vidění na pražském Vítězném náměstí.

Kardinál Josef Beran

Čestným občanem Prahy 6 se stal také katolický duchovní a teolog Josef Jaroslav Beran. Ten byl v letech 1946 až 1969 pražským arcibiskupem a českým primasem a od roku 1965 do své smrti v roce 1969 kardinálem. Praha 6 Berana, který byl politickým vězněm nacismu i komunismu, vyznamenala za jeho celoživotní postoj vůči totalitám.

Ceny městské části

Ceny městské části obdržel za pomoc ukrajinským uprchlíkům kolektiv Arcidiecézní charity Praha a za přínos v oblasti amatérského sportu zakladatelé Hanspaulské ligy. In memoriam cenu získala bezpečnostní ředitelka a vedoucí oddělení krizového řízení Prahy 6 Monika Sára Lindová. Zastupitelé ocenili její obětavou práci a pomoc při řešení krizových situací na území Prahy 6. Radnice ceny může podle zákona udělovat za umělecká, vědecká a další díla, která mají vztah k městské části.

V minulých letech byli oceněni mimo jiné bývalá loutkoherečka a ředitelka Divadla Spejbla a Hurvínka Helena Štáchová, český kubistický malíř a sochař Emil Filla, profesionální handicapovaný cyklista Jiří Ježek či gymnastka Věra Čáslavská.

Video
délka: 35:16.68
Video se připravuje ...

Epicentrum - Ondřej Kolář Nikola Forejtová

Fotogalerie
13 fotografií