Město peníze dostává zálohově a použít je může pouze pro schválené účely. Vše musí SFDI následně vyúčtovat. Do každého projektu financovaného z tohoto fondu musí rovněž vložit část svých peněz. Částka, kterou město ze SFDI dostává, se během roku může navyšovat. Z peněz přidělených na letošek tvoří 204,57 milionu převod nevyčerpaných peněz z loňského roku.

Barrandovský most a další projekty

Peníze z fondu jsou určené mimo jiné na rekonstrukci Barrandovského mostu, propojovací komunikaci Kutnohorské ulice s Pražským okruhem nebo lávku přes D4 na Zbraslavi, kde nyní vede přes dálnici běžný přechod pro chodce. Praha z peněz zaplatí opravu opěrné zdi v Průmyslové ulici a prostředky využije také na správu, modernizaci dopravního značení či údržbu silnic první třídy. Praha z nich zaplatí také opravu semaforů na křižovatce Argentinské a Plynární ulice v Praze 7 a vybudování protihlukových opatření na ulici 5. května.

SFDI byl zřízený v roce 2000 a je podřízený ministerstvu dopravy. Jeho účelem je rozvoj, výstavba, údržba a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest nebo zavedení či provozování systému elektronického mýtného. Podílí se také na výstavbě nebo opravách cyklistických stezek.

Video
délka: 05:21.28
Video se připravuje ...

Modelace dopravy v rámci uzavírky Barrandovského mostu. TSK Praha

Fotogalerie
75 fotografií