Je přitom až s podivem, že okázalou jednopatrovou vilu nestavěl český architekt, nýbrž Rakušan. V době, kdy Kramář ještě žádným premiérem nebyl. Psal se rok 1911, a rodák z Vysokých nad Jizerou „teprve“ zasedal v Českém zemském sněmu a Říšské radě v rámci monarchie Rakousko-Uherska. Ambice však nijak neskrýval. Když začal zvažovat výstavbu vily, kam by se se svou chotí uchýlil, nijak netroškařil. Návštěvy jedoucí zdaleka moc dobře věděli, kam mají zamířit.

Všem na očích

„Pro svou vilu si Karel Kramář vybral impozantní místo nad Vltavou, na jedné z nezastavěných hradčanských bašt, takže volně stojící jednopatrová novobarokní budova se secesními prvky vytváří při dálkových pohledech výrazný kontrapunkt ve vztahu k Pražskému hradu,“ líčí Přemysl Veverka v publikace Slavné pražské vily. „Dokonce jeho jistou konkurenci.“ Údajně to mohl být i Kramářův záměr.

„Moderna? S tím na mě nechoďte“

Česká architektura v té době zažívala nebývalé vzepětí. Ačkoliv se stále stavělo v historizujících slozích jako novorenesance či především novogotika, prosazovaly se nové směry jako secese i kubismus, přičemž hlavní „hvězdou“ na poli moderní architektury byl v té době Jan Kotěra (†51). Kramář byl ale, co se slohu vlastní vily týče, konzervativnější.

Prohlásil, že za žádnou cenu nechce na baště učinit pokus s modernou,“ uvádí Dita Dvořáková tamtéž. Přitom právě Kotěra mohl být autorem návrhu vily – s Kramářem se znal, ale názorově se nepohodli už v roce 1903, „když paní Naděžda Nikolajevna Kramářová (†74) nešetrně zasahovala do návrhu jejich krymské vily.“

O Kramářově manželce se ostatně soudí, že měla při vzhledu a vybavení vily ne-li poslední, tak dost hlasité slovo. Nejvíce „řečí“ měla především ohledně výzdoby interiérů, které jsou pompézní, leč maličko nesourodé. Návrhem vily byl pověřen Friedrich Ohmann (†68), který platil za významného rakouského architekta, a jenž v Praze dokonce na Uměleckoprůmyslové škole vedl obor dekorativní architektury, než dal přednost Vídni.

Kramářova vila je sídlem českých premiérů, přístupná je dvakrát do roka, a to ne celá.
Autor: David Malík / Blesk

„Kramář si Ohmanna jistě nevybral náhodou. Tento rakouský architekt, absolvent vídeňské Akademie výtvarných umění a její pozdější profesor, jemuž se dostalo označení »Jan Křtitel pražské secese«, prokázal své umění i v Praze,“ uvádí Veverka. Za zmínku stojí například hotel Central v Hybernské ulici, výzdoba holešovického Průmyslového paláce, Štorchův dům na Staroměstském náměstí nebo participace na pomníku sv. Václava na Václavském náměstí. A řada dalších realizací.

Odkaz carského Ruska

Karel Kramář byl vášnivým propagátorem novoslovanství, zvláště tíhl k Rusku. Ostatně jeho manželka odtud pocházela. Právě východní dálavy měly podle Veverky vliv na to, jak Ohmann vilu navrhoval. „Dům trojtraktové dispozice kryjí převážně mansardové střechy. Do vstupního dvora je objekt orientován severní fasádou, rozdělenou do pěti vertikálních úseků. Terasu nad podjezdem chrání plný parapet, po jejích bocích vystupují polygonální věžice,“ rozepisuje se.

Jižní průčelí, sedmiosé se středním trojosým rizalitem, obracející se k Praze, je architektonicky nejbohatší,“ vysvětluje, proč je pohled na Kramářovu vilu nejkrásnější ze Starého či Nového Města, potažmo z tohoto směru.

Vyšperkovanou perličkou, kterou však odhalí jen pozorné oko hledící spíše ze zahrady vily, než z dalekého povzdálí, je balkon „s klasicistně dekorativní mříží, nesoucí nápis »Za pravdu třeba proti všem« a letopočet 1914.“ Jde o Krámářovo osobní heslo a rok dokončení vily. Z té úřadoval coby premiér pouhý rok v letech 1918 až 1919, přičemž následně zůstal až do své smrti v roce 1937 řadovým československým poslancem.

Sídlo premiérů

Kramář byl sice prvním, avšak ne posledním premiérem, který vilu obýval. Po dobu svého premiérského mandátu zde jeden čas pobývali Miloš Zeman a jeho nástupce Vladimír Špidla (oba ČSSD). Od té doby vilu obývají spíše správci a ochranka, kteří ji udržují v bezvadném stavu, neboť se skvěle hodí pro nejrůznější ceremonie, státnické návštěvy či jiné reprezentativní události. A pravidelně bývá při zvláštních příležitostech také otevřena veřejnosti.

Video
délka: 03:02.74
Video se připravuje ...

Když promluví zdi: Kramářova vila Zuzana Štíchová, Jan Jedlička

Fotogalerie
86 fotografií