„Nadané děti znamenají pro Prahu velký potenciál, protože právě ten může posílit postavení města ve výzkumu, vývoji, inovacích nebo byznysu v Evropě i ve světě. Tímto programem chceme ověřit, jaká je ta nejlepší praxe při péči o talentované žáky, a detailně zmapovat, jak se k ní přistupuje právě v Praze, a přitom se zároveň nechat inspirovat dobrými příklady ze zahraničí,“ uvedl radní Vít Šimral (Piráti).

Jeden žadatel může čerpat dotaci až do 450 000 korun. Žádosti musí zaslat na magistrát. Získat může dotaci až pět základních i středních škol, které se věnují práci s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky. Podmínkou pro poskytnutí dotace je, že svůj projekt uskuteční na území Prahy. Pokud se pilotní ověření osvědčí, bude možné jej používat i na ostatních pražských školách.

Nový dotační program je součástí tříletého evropského projektu PSA, který spravuje městská organizace Pražský inovační institut, a hlavní město Praha je příjemcem peněz. Program PSA je financovaný z evropských dotací i z rozpočtu magistrátu.

Nedostatečná podpora?

Spolek Učitelská platforma a nezisková organizace EDUin loni na podzim uvedly, že podpora nadaných žáků v českých základních školách je nedostatečná. Učitelé často neví, jak s nimi pracovat. Chybí také jednotný návod, jak mimořádně nadané dítě rozpoznat. Pomohlo by zapojení asistentů pedagoga či školních psychologů a speciálních pedagogů, upozornily společnosti.

Statistiky ministerstva školství evidují v základních školách zhruba tisíc mimořádně nadaných žáků, podle odhadů odborníků je jich tam ale až dvacetkrát víc. Česká společnost tak podle nich přichází o lepší využití lidského potenciálu.

Podle mezinárodních výzkumů je v populaci zhruba 20 procent nadprůměrně intelektově nadaných lidí, mimořádně nadaných jsou asi dvě procenta. Do českých základních škol chodí přibližně milion dětí. Nadaných by tedy mělo být kolem 200.000 a mimořádně nadaných zhruba 20.000.