Škola, která nese název 1. Slovanské gymnázium sídlí v Masné ulici v budově, kterou má pronajatou od městské části. Ředitelka Taťjana Pergler, na zastupitelstvu říkala, že se pokoušela domluvit s radnicí schůzku a řešit možnost prodloužení pronájmu. Loni v prosinci se prý dozvěděla, že by mělo dojít k předčasnému ukončení pronájmu. „Bylo pro nás zarážející, že během této doby bylo jméno naší školy aktivně poškozováno nekorektními a nepravdivými informacemi ze strany veřejného činitele, který jako záminku pro ukončení nájmu uvádí xenofobní argumenty,“ řekla během interpelace. Škole by měl skončit pronájem v roce 2023.

Vadí jí několik věcí uvedených v důvodové zprávě k usnesení zastupitelstva z prosince loňského roku, které ukládá starostovi Petru Hejmovi (STAN) jednat se školou za účelem zajištění kapacity pro potřeby ZŠ náměstí Curieových. Je v něm například uvedeno, že 1. Slovanské gymnázium bylo založeno, aby poskytovalo vzdělání zejména studentům z rusky mluvících zemí, kteří v roce 2015 tvořili 94 % žáků školy.

Je v něm například uvedeno, že 1. Slovanské gymnázium bylo založeno, aby poskytovalo vzdělání zejména studentům z rusky mluvících zemí, kteří v roce 2015 tvořili 94 % žáků školy. Škola byla podle ředitelky založená jako česká střední škola s mezinárodním charakterem pro všechny národnosti a rasy bez rozdílu. V prosinci 2021 na něm studovalo 69 % dětí s českým občanstvím, 5 % studentů má občanství zemí EU a 26 % studentů pochází z třetích zemí. Celkem tu studuje více než 240 studentů. Podle ní na řadě základních škol na Praze 1 také studují děti s odlišným mateřským jazykem a někteří také pak pokračují na její gymnázium.

Nejsme proruské gymnázium

Upozorňovala také na to, že do budovy investovala škola více než 4 miliony korun do rekonstrukce budovy, kterou převzala v havarijním stavu. Ředitelka se domnívá, že postup radnice porušuje princip dobrých mravům. „To, že pocházím z východní evropy neznamená, že toto gymnázium je proruské,“ dodala také a prosila městskou část, aby zrušila rozhodnutí neprodlužovat městskou část.

Starosta jí odpověděl, že ředitelku informoval o tom, že základní škola bude potřebovat rozšířit své kapacity. „Nemohu souhlasit s tím, že bych s vámi nekomunikoval,“ řekl. Podle starosty také nebyl pověřen žádným předčasným ukončením nájmu. Smlouvu nelze také prodloužit kvůli tomu, že základní škola potřebuje prostory a bude potřeba někam umístit žáky 1. stupně. „Jsou to děti z Prahy 1. My jsme povinni ze zákona přijmout každé dítě, které je přihlášeno ve spádové oblasti,“ doplnil.

Starosta také uvedl, že Praha 1 si váží každé školy na jejím území. Radnice také uvedla, že 324 žáků základní školy, které chodí do školní družiny, má k disposici jen 2 herny a jinak musí trávit čas v družině v běžných třídách. „Jak by se tvářili rodiče dětí, že jim neumožníme využít budovu městské části, kterou pronajímáme soukromému subjektu,“ poznamenal.

Kritika od opozice

Za školu se postavili také opoziční zastupitelé z řad Pirátů i bývalá radní pro školství Karolina Polverini (TOP 09). „Nevidím žádný důvod, proč by nemělo dojít k dalšímu prodloužení nájemního vztahu s 1. Slovanským gymnáziem a nevidím ani žádný důvod pro to, aby ZŠ nám. Curieových požadovala rozšíření prostor pro svůj 1. stupeň,“ uvedla bývalá radní. Podle ní Praha 1 není povinná zajišťovat místo ve školách pro děti, které nemají trvalý pobyt na Praze 1.

Opoziční zastupitel David Bodeček (Piráti) chtěl o celé věci jednat na zastupitelstvu, bod se ale nedostal do programu. Sám je také přesvědčen, že radnice zatím neuvedla relevantní argumenty, proč škole nájem neprodloužit. „Pokud budou k dispozici věrohodná data, že ZŠ nám. Curieových potřebuje rozšířit své zázemí, pak to bude relevantní důvod jednat. Ze zápisů školské rady a z inspekční zprávy příslušné školy nic takového nelze vyčíst, “ uvedl.

Podle starosty celou věc poziční zastupitel David Bodeček (Piráti) celou věc pouze rozvířil a radna je připravena hledat nějaká další řešení a školu rozhodně nikdo předčasně z nájmu nevyhání. Sám také upozornil na to, že ocenil, jak škola dobře funguje.

Fotogalerie
8 fotografií