Třecí plochy vznikají podle analýzy současného stavu, která je součástí dokumentu, zejména v případě překrývajících se kompetencí, ale i v názorech na řešení problémů. Některé z agend se překrývají nebo úzce dotýkají dalších oblastí jako jsou třeba územní rozvoj a ochrana životního prostředí. Mezi nejčastější problémy patří např. majetkoprávní vypořádání a roztříštěnost samosprávy na 57 městských částí. Do procesu jsou navíc zapojeny rovněž další organizace a městské firmy.

Čtyři možnosti

Podle dokumentu připadají v úvahu čtyři varianty postupu. První je zřízení dopravního holdingu po vzoru Londýna. Druhou je obdoba budapešťského dopravního holdingu a třetí je vytvořit jej podle toho v Mnichově. Poslední možnost je zachovat samostatné organizace, avšak upravit vnitřní struktury tak, aby byly jasně vymezeny kompetence a pravomoci. Ve posledně zmíněné variantě by souběžně s tím byla posílena koordinační role magistrátu.

Výběrové řízení na dodavatele analýzy vypíše magistrát v lednu. Vybraná firma by na ní měla pracovat v letech 2022 a 2023. Přesná cena zakázky vzejde z výsledku výběrového řízení, kdy maximální částka byla stanovena na zhruba 2,58 milionu korun.