Sejmuty byly čtyři sochy z horní řady - Lakomec, Marnivec, Smrtka a Turek. „Důvodem jsou extrémní povětrnostní podmínky, kvůli kterým degraduje jejich krycí lak, a je tedy nutná obnova jednou za dva až tři roky. Sochy se vrátí na své místo přibližně za dva měsíce, následně bude sejmuta spodní řada soch a podrobena stejnému procesu,“ uvedl magistrát.

Socha Marnivce v ruce drží zrcadlo, ve kterém se zhlíží, při pohybu apoštolů hlavu natáčí na stranu. V roce 1945 byla zničena, po druhé světové válce ji obnovil řezbář Ducháček. Představuje marnivost. Socha Lakomce v ruce drží hůl a měšec, kterým třese. Sošku po roce 1945 znovu vytvořil řezbář J. Čech z Brna, je symbolem neřesti a lakomství. Kostlivec nebo Smrtka je lidská kostra, která v ruce drží přesýpací hodiny. Při pohybu apoštolů jimi otáčí, což symbolizuje odměřování času, který máme na život. Součástí výzdoby orloje je od konce 15. století. Socha Turka má u sebe loutnu a je nejčastěji považována za symbol rozkoše jakožto lidské neřesti. 

Pražský orloj se v minulých letech dočkal kompletní opravy. Cílem bylo vrátit orloji podobu před úpravami v poválečné době. V roce 2018 byl rozebraný i rám astronomických hodin, což se podle orlojníka Petra Skály, který měl rekonstrukci na starost, stalo poprvé po 70 letech. Mechanika stroje se vrátila do podoby z 60. let 19. století. Elektrický pohon z roku 1948 byl při rekonstrukci nahrazený původním mechanismem, tedy konopnými lany navíjenými na dřevěné lanové bubny.

K původní historické podobě se vrátila i výmalba orloje. Bílou barvu tak v komorách, v nichž jsou sochy apoštolů, nahradily původní tmavé barevné odstíny. U apoštolů jsou od té doby opět i okénka ze skleněných vitráží. Renovovaly se i sochy v orloji a nové podoby se dostalo i osvětlení. Kvůli opravám se orloj zastavil 8. ledna 2018, do provozu byl opět uvedený 28. září téhož roku.

Video
délka: 02:16.79

Staroměstský orloj. Daniel Vitouš

Fotogalerie
17 fotografií