V křižovatce budou přidány v Průmyslové a Kbelské ulici řadící pruhy pro odbočení vpravo do Poděbradské ulice ve směru z centra i ve směru do centra. „Další úpravou je přidání připojovacího pruhu v ulici Průmyslová a přeložení tramvajových zastávek z východní strany křižovatky na západní,“ píše se v dokumentu.

Nové semafory

Součástí rekonstrukce je také výměna semaforů, přeložky veřejného osvětlení a trakčních sloupů, doplnění odvodnění křižovatky nebo úprava dopravního značení. Vozovky a chodníky budou z asfaltového betonu. „Vozovka bude lemována žulovým obrubníkem, chodníky budou od ploch uliční zeleně odděleny betonovým obrubníkem,“ uvádí dokument.

Na přestavbě bude město spolupracovat s developerem prostřednictvím své firmy Technická správa komunikací (TSK), která má na starosti správu a obnovu vozovek a chodníků. Z celkových nákladů uhradí developerská firma postupně 18 milionů Kč.

Vytíženou křižovatku používají vozy jedoucí ze Štěrbohol přes Hloubětín dále na Prosek a dálnici na Ústí nad Labem. V minulosti bývalé vedení města zvažovalo, že by křižovatka byla takzvaně mimoúrovňová, tedy že by jeden ze směrů byl zahlouben a vozy by nemusely čekat na semaforech. Od záměru nakonec Praha ustoupila.