Nejprve bude od 28. září do 14. října uzavřen celý úsek směrem z centra. Vjezd i výjezd do a z areálu Teska bude možný z obou stran. Řidiči zde budou přejíždět po vyfrézované části křižovatky. Nákladní zásobovací vozy pojedou z Liberecké ulice na kruhový objezd a vrátí se zpět. Vyjíždět budou moci pouze do Kbelské ulice.

Následně bude od 15. do 24. října zprovozněn úsek od křižovatky u Teska ke kruhovému objezdu s Tupolevovou. V úseku od Kbelské po Tesco pojedou auta obousměrné v jednom jízdním pásu. Průjezd staveništěm od Liberecké zůstane zachován.

Na konec bude od 19. do 20. listopadu uzavřen průjezd staveništěm od Liberecké ulice. Silničáři zde budou pokládat tzv. obrusné vrstvy v celé šířce vozovky. Objízdná trasa bude ve směru od Liberecké přesunuta na Kosteleckou a Proseckou.

Objížďky

Řidiči budou moci využít objízdné trasy. Ve směru od Teplic pojedou přes Cínoveckou ulici vlevo na Kosteleckou a následně do Tupolevovy. Ve směru od Kbel pojedou přes Mladoboleslavskou a Beladovu na Tupolevovu. Upraven bude systém semaforů tak, aby auta jezdila co nejplynuleji, dodala mluvčí.