Stavební úpravy se týkají zhruba 2,74 kilometru dlouhého úseku Strakonické ve směru do centra, a to od zastávky MHD Dostihová až k Barrandovskému mostu.

Nový jízdní pruh

Dělníci postupně vykácejí překážející náletové dřeviny, vybudují přeložky inženýrských sítí, novou 800 metrů dlouhou dešťovou kanalizaci a 1,5 kilometru dlouhé opěrné zdi. Vzniknou nové chodníky a vozovka bude rozšířena o jeden jízdní pruh.

TSK nechá také vyměnit asfaltový povrch komunikace, a to v obou jízdních pruzích. Nejdříve bude opraven pravý jízdní pruh, poté levý. V obou případech se bude jezdit dvěma zúženými pruhy, které budou vyznačeny na zbytku komunikace. Vyměněno bude také veřejné osvětlení.

Na Strakonické již město nechalo v minulosti bez stavebních úprav vyznačit preferenční pruhy pro MHD v délce zhruba tří kilometrů. Naposledy se to loni v listopadu týkalo asi 550 metrů u Lahovického mostu, kde se využil původní odstavní pruh.