Podle předsedy dopravního výboru Prahy 5 Jana Panenky (ODS) je situace příkladem neschopnosti města koordinovat opravy ulic. „Pro občany Jinonic a nejen pro ně z toho vyplývá, že v letošním roce opět dojde k dopravním komplikacím v Klikaté, protože bude potřeba v opravě komunikace pokračovat dle původního plánu tak, aby kvalita komunikace odpovídala zadání,“ uvedl.

Chyba dodavatele

Lišková k tomu v pátek řekla, že zdržení bylo dáno nedodržením podmínek výběrového řízení ze strany dodavatele a jeho následným odvoláním. Kvůli průtahům podle ní již nebylo možné loni navázat na opravy vodovodní a kanalizační sítě, které v ulici provedla Pražská vodohospodářská společnost.

Bylo tak nutné silnici opět provizorně zakrýt. „Vhledem k nastalým okolnostem předpokládáme provedení konečné opravy v rozmezí měsíců dubna až května 2021,“ uvedla Lišková. Dodala, že TSK nemohla jednat jinak a musela dodržet zákon o veřejných zakázkách.