Okolí Chodoveckého potoka je velmi oblíbenou lokalitou, kterou místní využívají nejčastěji k procházkám s rodinou nebo čtyřnohými mazlíčky. Poměrně rozsáhlá revitalizace zde proběhla před více než osmi lety, kdy byly odbahněny a vyčištěny všechny tři retenční nádrže, ta na levém břehu byla dokonce zpřístupněna veřejnosti. Upravily se i betonové přelivy a okolní zeleň.

V minulém roce se však radnice rozhodla, že by místo zasloužilo komplexnější péči a spojila své síly s ČZU. Univerzitní odborníci měli za úkol krajinářsky zhodnotit území kolem Chodoveckého potoka a navrhnout další možnosti k rekreaci, které by však nenarušily přírodní jedinečnost tohoto místa. „Zajímat nás budou například možnosti přístupnosti území pro pěší, běžce i cyklisty a případné doplnění lokality různými prvky k odpočinku i k aktivnímu trávení volného času,“ uvedl loni Patrik Opa (ODS), radní městské části Praha 4 pro územní rozvoj.

Místní se vyjádřili v anketě

Radnici také zajímalo, jak okolí vidí místní, proto uspořádala on-line anketu, kde lidé mohli vyjádřit názor na lokalitu a také nápady, jak by se okolí Chodoveckého potoka mohlo proměnit. Ankety se zúčastnilo 279 respondentů.

„Z výsledků ankety vyplynulo, že okolí Chodoveckého potoka slouží nejčastěji jako místo pro procházky, na druhém místě uváděli respondenti klid, zeleň a možnost relaxace. Následuje pozorování přírody a venčení psa. Za největší hodnoty území respondenti považují zeleň, klid a vodní prvek, kdy území tvoří jakousi klidnou oázu vzdálenou ruchu velkoměsta. Hlavními zmiňovanými nedostatky jsou nepřehlednost, odpadky, zanedbanost. Dále je zmiňována nepropojená síť pěších cest a jejich špatný stav v  některých místech, absence základního mobiliáře,“ stojí ve výsledném hodnocení ankety.

Nová vize od ČZU

Ke všem těmto připomínkám odborníci z ČZU přihlédli a vytvořili studii rozvoje této přírodní lokality. Co se tedy hlavně změní? Dojde na omlazení zeleně a její doplnění o vhodné druhy, které nahradí především náletové dřeviny.

Radnice také zváží možnost obnovit na místě ovocné sady, které zde mají dlouhou tradici. Celé území by po revitalizaci mělo být i více prostupné, v plánu je rozšíření sítě cest, které budou doplněné vhodným odpočinkovým mobiliářem, jako jsou lavičky nebo odpočinková mola. V plánu je i procházkový okruh s info panely a zastávkami vhodnými k pozorování přírody. Protože je lokalita hojně využívána pískaři nebude chybět ani rozsáhlá psí louka oddělená od zbytku území živým plotem.

„Rád bych pracovníkům katedry i zapojeným studentům poděkoval za příjemnou a inspirativní spolupráci. Autorům vize se podle mého názoru podařilo navrhnout příjemný rekreační prostor a současně zachovat přírodní ráz této lokality ceněný jejími návštěvníky“ uzavřel Opa.

Video
délka: 01:08.48

Takto v roce 2019 vypadla stanice metra Opatov před rekonstrukcí. David Zima

Fotogalerie
15 fotografií