„Dostal jsem zprávu, že na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 získala Zoo Praha dědictvím po paní J. Ř. majetek v hodnotě 16 769 398 Kč. Dílem se jedná o hotovost, dílem o nemovitosti,“ uvedl tento týden ředitel zoo Miroslav Bobek. Žena prý neměla příbuzné, velmi ráda chodila do zoo, strávila v ní krásné chvíle, a tak se rozhodla ji podpořit.

Ještě než stačila zoo ohromující zprávu vstřebat, dostavila se ve čtvrtek další. „Na naše infocentrum přišla paní s přítelkyní a přinesla jako dar pro zoo v kabelce šestimístnou částku v bankovkách,“ prozradil Blesku Bobek. Její příběh byl podobný jako u předchozí ženy. Nemá příbuzné, má zoo ráda, často ji navštěvuje, a tak se rozhodla, že co má, jí věnuje. „Vše jsme sepsali a hotovost jsem přijal,“ dodal ředitel. Ani jedna z žen neuvedla podmínku, jak by měly být finance využity.

Lidé věnují Zoo Praha různé částky. „Pro nás je to vždy důležité. Nejde jen o peníze, ale také o důvěru, že prostředky použijeme na správnou věc. Vždy přemýšlíme, jak je investovat do něčeho, co bude v zoo vidět,“ řekl Bobek.

Rákosův pavilon

Podíly na bytových domech a pozemcích v hodnotě asi 50 milionů korun Zoo Praha v minulosti odkázal také Stanislav Rákos. Kromě nemovitostí věnoval zahradě deset milionů korun, které byly použity na vybudování Rákosova pavilonu, kde se kromě jiného nachází expozice pro velké papoušky.

Půlstoleté překvapení v hodnotě 131,60 Kč

V roce 2011 dostala Zoo Praha notářské vyrozumění ve věci dodatečného projednání dědictví po paní Žofii K. Pozoruhodné bylo, že dotyčná zemřela ve věku 88 let již roku 1960. Po půl století Zoo Praha zdědila 6,85 m2 zahrady. Při původní hodnotě pozemku 0,40 Kčs za m2 by podíl zahrad po připočítání inflace činil asi 131,60 Kč. „Ale o cenu těch necelých sedmi metrů zahrady tu vůbec nejde. Důležité je, že někdo myslel na naši zoo,“ uvedl na webu Zoo Praha Miroslav Bobek.

Víte, že

Získané nemovitosti zoo neprodala a byty využívá pro své zaměstnance.

Video
délka: 06:37.71

Zoo Praha otevírá Rákosův pavilon. Uvnitř hnízdí papoušci, z nichž mnozí jsou v celé Evropě pouze v pražské zoo. Jiří Marek

Fotogalerie
107 fotografií