Správa železnic více než dvacet let řeší, jak nahradí stávající železniční přejezd, který doslova půlí Velkou Chuchli. Na trati v současné době probíhá mnoho let plánovaná tzv. optimalizace trati Praha – Beroun a provoz vlaků tu bude opravdu hustý, podle výpočtů by to při zachování železničního přejezdu znamenalo, že závory zůstanou otevřené pouhých deset minut z hodiny, což je pro plynulost dopravy a dostupnost pro místní naprosto nepřijatelné. Proto Správa železnic navrhovala mimoúrovňové řešení tedy nadjezd nebo podjezd.

Vše zamotalo referendum v roce 2014

Už před 14 lety uspořádala radnice Velké Chuchle referendum. Místní se vyjadřovali k následující otázce: „Souhlasíte s tím, aby MČ - Velká Chuchle podporovala svými rozhodnutími další projektovou přípravu a realizaci varianty E-TUNEL mimoúrovňového křížení ulice Starochuchelská s tratí Českých drah, která byla schválena zastupitelstvem MČ dne 24.2. 2014?” Referenda se tehdy zúčastnilo jen velmi malé procento zdejších obyvatel. Přesto radnice od té doby trvala na výstavbě tunelu.

V tu dobu se však rozhodovalo pouze na základě studie, nebyly zpracovány další dokumenty a nebyl ani proveden geologický průzkum. Podle pozdějšího zjištění Technické správy komunikací (TSK) by byl u podjezdu problém například s údržbou a hrozilo by i nebezpečí při zatopení tunelu. Výrazně vyšší by byla i cena. „Centrální komise ministerstva dopravy spočítala, že nadjezd vyjde zhruba na 420 milionů korun, podjezd asi na 600 milionů,“ řekl technický náměstek Správy železnic Radim Brejcha.

Boj proti nadjezdu stál starostku funkci

„V současné době můžu říct, že s variantou podjezdu od roku 2017 nepočítáme. Chuchli jsme o tom informovali,“ řekl  Brejcha. Jenže proti územnímu rozhodnutí o stavbě nadjezdu se městská část odvolala, čímž prakticky zablokovala další postup. Změna přišla až v březnu letošního roku, kdy bylo svoláno mimořádné zastupitelstvo.

Zastupitelstvo městské části schvaluje záměr řešit mimoúrovňové křížení komunikace v ulici Starochuchelská a železniční trati ve Velké Chuchli formou nadjezdu a souhlasí s umístěním a napojením stavby nadjezdu tak, jak je uvedeno v Rozhodnutí o napojení stavby. Zároveň ukládá starostce městské části, aby nejdéle do 7 kalendářních dnů ode dne přijetí tohoto usnesení učinila zpětvzetí odvolání podané za městskou část proti Rozhodnutí o napojení stavby,“ informovala městská část na svém webu.

Starostka ale odvolání zpět nevzala, což ji stálo o měsíc později funkci. Za další měsíc zastupitelstvo rozpustilo Výbor mimoúrovňového křížení, který vedl místostarosta Martin Melichar (Pro Prahu). Výbor trval na odvolání. Byl tedy ustaven nový výbor pro rozvoj železniční dopravy. Následně městská část stáhla odvolání a územní rozhodnutí tak nabylo právní moci.

„Získali jsme územní rozhodnutí pro nadjezd ve Velké Chuchli. Pokračujeme v přípravě mimoúrovňového křížení frekventované trati Praha - Beroun a v polovině roku 2022 chceme vypsat soutěž na realizaci,“ potvrdila Správa železnic na svém twitteru. Obyvatelé Chuchle se tak konečně dočkají důstojného řešení dopravní situace v jejich městské části.

Fotogalerie
6 fotografií