Výstavba nových nástupišť v železniční stanici Praha–Radotín je součástí přestavby železnice ze Smíchova do Černošic, která začala před dvěma lety a její očekávaná cena se pohybuje okolo 3,6 miliardami korun. Podle správce stavby Michala Krošáka po celé trase byly zrekonstruovány spodky i svršky kolejí, proběhla úprava mostních konstrukcí a vystavělo se několik protihlukových stěn.

Nová nástupiště i bezpečnější přístup

Radotínské nádraží je 4. nejvytíženější nádraží v celé Praze, proto také potřebuje odpovídající zázemí. Už na začátku září by se proto měla otevřít dvě zcela nová nástupiště. Jedno bude tzv. ostrovního typu, druhé pak jazykové, což znamená, že je zúženým prodloužením vnějšího nebo ostrovního nástupiště podél kusé koleje. Jako přístup na nástupiště budou sloužit dva podchody, jeden původní, který prošel rekonstrukcí a druhý zcela nový.

Kvůli novému podchodu musel být srovnán se zemí starý drážní sklad, což se mnoha místním nezamlouvalo, nakonec ale radnice prosadila svou a ve spolupráci se Správou železnic vznikl i druhý podchod. „O poloze podchodu rozhodovaly podzemní rozvody různých sítí. Důležitou roli také hrálo, že Správa železnic první kolej posouvá směrem k Vrážské ulici a starý objekt překážel i tomuto záměru,“ vysvětluje místostarosta Prahy 16 Miroslav Knotek (ODS). Oba podchody budou bezbariérové, zatímco u nově postaveného podchodu je bezbariérovost řešena pomocí nájezdových ramp, u zrekonstruovaného staršího podchodu bude fungovat výtah.

Nová nádražní budova

Kvůli velkému vytížení je také nevyhovující současná výpravní budova. Neodpovídá standardům moderního nádraží a kvůli komplikovaně řešenému interiéru ji nelze ani přestavět. Správa železnic proto v těsné blízkosti původního nádraží vystaví zcela novou prosklenou budovu. „V nové nádražní hale nebude chybět čekárna, pokladny, kavárna a další komerční subjekty a samozřejmě toalety,“ vyjmenovává Knotek. Stavba nové budovy by měla začít v srpnu příštího roku.

Budova starého nádraží však bude i nadále využívána. „Dohodli jsme se se Správou železnic, že by byla škoda tuto budovu bourat, tak jako se to děje v mnoha českých městech. Rozhodli jsme se, že budovu od Správy železnic odkoupíme a přesuneme sem jednak úřad práce, který v současné době sídlí na radnici, jednak služebnu městské policie, díky které by se měla zvýšit bezpečnost v okolí nádraží,“ uzavírá místostarosta.

Fotogalerie
16 fotografií