Součástí dvoupatrového energocentra je trafostanice, měnírna a rozvodna pro okolní tramvajové tratě a budoucí novou vozovnu. Stavba vozovny podle technického ředitele DPP pro povrchovou dopravu Jana Šurovského nemohla do dokončení centra začít, protože se do něj musela přesunout infrastruktura pro napájení okolních kolejí ze stávající budovy určené k demolici.

Podnik nyní podle Řehkové dokončuje tendr na stavební firmu, která novou vozovnu postaví. „Jakmile bude podepsána smlouva se zhotovitelem dalších etap a připravena realizační dokumentace, můžeme dokončit bourací práce v areálu a následně zahájit výstavbu nové vozovny Hloubětín, která potrvá dva roky. Předpokládáme, že se stavbou začneme v průběhu prvního čtvrtletí příštího roku,“ doplnil Šurovský. V novém energocentru ještě podnik při výstavbě vozovny nechá umístit tepelná čerpadla a velkokapacitní baterie pro ukládání energie z fotovoltaických panelů, které budou na střeše nové haly.

Ta bude mít podle plánů podniku odstavnou část pro 61 vozů typu 15T ForCity a část opravárenskou se šesti stanovišti pro 12 tramvají. Novinkou budou visuté lávky, které umožní zejména snadnější údržbu částí novějších typů vozů. DPP v areálu postaví i dvě nové budovy pro další provozy a strhne několik zbylých objektů. Opraví komunikace, přestaví odstavné a parkovací plochy a upraví zeleň.

Původní vozovna Hloubětín, zprovozněna v roce 1951, přestala kvůli špatnému stavu sloužit svému účelu v lednu 2018, o rok a půl později šla k zemi. DPP využívá sedm vozoven, a to Hloubětín, Kobylisy, Motol, Pankrác, Strašnice, Vokovice a Žižkov. Podnik má přes 900 tramvají. Náklady na provoz tramvají se v Praze ročně pohybují přes tři miliardy korun.

Video
délka: 01:14.48

Demolice hloubětínské vozovny DPP

Fotogalerie
18 fotografií