Lokalita Kyje-Hutě má potenciál stát se v budoucnu plnohodnotnou městkou čtvrtí, s potřebným občanským vybavením, infrastrukturou atp. Lokalita je blízko zeleně a doprava by v budoucnu neměla být problém. Nachází se na konci stanice metra B a lokalitou prochází i železnice. Od roku 2000 tu bez velkého plánování vyrostlo mnoho rodinných a bytových domů, které však od sebe dělí poměrně rozsáhlá opuštěná území.

„V minulosti bylo zastavěno bývalé přirozené centrum, trápí nás také absolutní nedostatek občanské vybavenosti a velké problémy s dopravou. Snažíme se dílčí problémy průběžně řešit, narážíme však na nedostatek volných ploch a zastaralý územní plán,“ říká místarosta Prahy 14 Radek Vondra (TOP 09).

Postup sjednotí nová studie

Aby rozvoj lokality dostal ucelenou koncepci, Vypracoval Institut plánování a rozvoje (IPR) ve spolupráci s Prahou 14 a architektonickým studiem Unit urbanistickou studii s názvem Kyje-Hloubětín, která navázala na již projednávanou územní studii z roku 2018. Během června letošního roku probíhala v dané lokalitě participace, informace lidé mohli získat z již tradičního kontejneru a vyjádřit své potřeby mohli i prostřednictvím dotazníkového šetření.

„Kyje-Hutě by byly ideálním místem k životu pro ty, kteří chtějí bydlet ve městě a zároveň v dosahu přírody. Celá čtvrť dnes však působí poměrně izolovaně a neuceleně, a právě proto chceme díky studii docílit využití potenciálu této oblasti, kde má navíc město poměrně velký počet pozemků. Mělo by vzniknout nové těžiště lokality se službami a vybaveností,“ uvedl už dříve náměstek primátora pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.

Místní chtějí obchody a školy, vysoké budovy odmítají

Z dotazníkového šetření jasně vyplynulo, že místním rezidentům v místě chybí občanská vybavenost jako je obchodní centrum, školy a školky. Studie počítá s jedním hlavním náměstím „Centrální část je koncipována jako hustší zástavba smíšeného charakteru s koncentrací komerční a občanské vybavenosti. Centrální část čtvrti obsahuje hlavní náměstí jako hierarchicky nejvýznamnější sdružovací prostor čtvrti, který je hlavními osami propojen s náměstími nižšího významu v každé z okolních lokalit. Síť náměstí městského charakteru je doplněna o veřejné prostory parkového charakteru,“ stojí ve studii.

„S ohledem na předpokládaný nárůst obyvatel studie navrhuje umístění nové základní školy, mateřských škol, komunitního centra, supermarketu, pošty a lékařského zařízení. Ve významnějších ulicích studie předepisuje využití parteru pro komerční účely a drobnou administrativu,“ doplňuje Filip Tittl z Unit architekti.

Zároveň však místní chtějí zachovat dostatek zeleně a nelíbí se jim ani plánovaná výstavba vyšších budov a to jak obytných, tak obchodních. „Největší nespokojenost panuje v oblasti výstavby výškových budov, podle místních by to mohlo zhoršit už tak problematickou dopravní situaci, kdy zde bývají často zácpy. Také se obávají, že by vysoké budovy stínily rodinným domkům,“ stojí v dotazníkovém vyhodnocení.

Tyto i další podněty budou do studie postupně zapracovány, během října by se pak veřejnost měla se studií seznámit na plánované výstavě, kterou připraví Praha 14 ve spolupráci s IPRem.

Fotogalerie
10 fotografií