Nová hasičská zbrojnice a stanoviště záchranářů v Běchovicích vznikne kvůli zajištění zásahu v tunelu na Pražském okruhu 511 v Dubči do 15 minut od vyhlášení požáru. Nejbližší stanoviště jsou nyní v Říčanech a Satalicích, kdy dojezdový čas překračuje požadavek na zmíněných 15 minut. Vybudování stanice zároveň zlepší plošné pokrytí Prahy záchrannými složkami.

Výjezdové stanoviště bude zahrnovat výjezdní garáže, technické zázemí, zázemí lékařů s pokoji, kancelářemi a společnými prostory.

Vybraná firma dodá magistrátu mj. dokumentaci nutnou pro vydání územního rozhodnutí pro stavbu nové budovy, získání stavebního povolení nebo zadání veřejné zakázky na výstavbu zbrojnice. Firma rovněž zajistí autorský dozor při výstavbě nebo výkon inženýrské činnosti.

Hlavní město zajistí přípravu výstavby, která bude následně předmětem jednání mezi magistrátem, Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD), ministerstvy dopravy a vnitra a dalšími dotčenými subjekty. Zbrojnice musí být v provozu nejpozději při zprovoznění zmíněného úseku Pražského okruhu.

Nová zbrojnice byla naposledy dokončena minulý týden v Holešovicích v Argentinské ulici. Sloužit na ní bude 26 hasičů. Sídlit zde budou také hasičtí potápěči a odjíždět odsud budou hasiči na zásahy mimo hlavní město. Do plného provozu bude zbrojnice postupně uvedena v listopadu letošního roku.