Paní Kristýna je maminkou na mateřské. Za jednoho deštivého letního dne se rozhodla vyrazit na procházku, na poměrně frekventovanou cyklostezku v ulici U českých loděnic, která vede podél Vltavy.

To ještě nevěděla, co na ni čeká na konci roviny, kde se přes léto opravoval mostek pod Fakultní nemocnicí Bulovka. Čtveřice mladých dělníků kolem dvaceti let na ni začala pokřikovat ze staveniště. Ač byl den, kvůli deštivému počasí nebyl nikdo jiný opodál. A Kristýna dostala strach.

Místo incidentu
Autor: Mapy Google

Šok na cyklostezce

„Ve chvíli, kdy jsem se otočila, že se budu vracet, běželi k místu, kde vedou schody na cyklostezku,“ popsala Blesku nepříjemný zážitek Kristýna. „Začala jsem utíkat, protože mi bylo jasné, co by následovalo,” říká s obavami nad případnými následky.

Ať už chtěla čtveřice ženu fyzicky obtěžovat, potažmo ji třeba jen „vylekat“, či si z ní „tropit“ šprýmy, mladé mamince to na psychickém rozpoložení nijak nepřidalo. Několik metrů ji dle jejích slov ještě následovali a posmívali se jí, že se jich bojí. Domů se dostala udýchaná a vynervovaná.

Přímý kontakt prý ale naštěstí neměli. Mužům stihla utéct. Nechápe však, že se taková situace mohla stát za bílého dne odpoledne. Prochází se tam každý den a většinou není sama. Kvůli dešti ale prý bylo na cyklostezce pusto, takže v případě jakéhokoliv deviantního chování by nemohl nikdo přijít na pomoc. „Kdybych neutekla, Bůh ví, co by se stalo,“ myslí si.

Naštěstí se nestalo nic, ačkoliv v podobných situacích si nikdo nemůže být ničím jist. Podle Kristýny je důležité varovat před podobnými situacemi ostatní – zejména pak ženy, které jsou zranitelnější. Nežádoucímu obtěžování však mohou být vystaveni i muži.

Ostražitost se vyplácí

Jak Blesku sdělila Irena Seifertová, tisková mluvčí Městské policie hlavního města Prahy, mimo jiné i na problematiku nepříjemného obtěžování osamocených žen upozorňuje městská policie v rámci svých preventivních programů – třeba na středních školách.

Jaké jsou podle pražských strážníků nejdůležitější preventivní rady, kterak se v podobných situacích zachovat, aby člověk chránil především sám sebe?

Pokud možno nechoď sám/sama v pozdních a večerních hodinách.

Pokud víš, že se budeš vracet pozdě v noci, zajisti si bezpečný doprovod.

Pokud jdeš někam sám/sama, je vhodné o tom říci někomu blízkému.

Pokud cestuješ sám/sama, dbej zvýšené opatrnosti, buď všímavý/všímavá a ostražitý/ostražitá.

Ověřuj si, zda tě někdo nesleduje.

Dbej zvýšené opatrnosti při vstupu do domů a výtahů.

Nepřipouštěj tzv. „schůzky naslepo“ – obchod s tzv. „bílým masem“ je celosvětový problém.

Nereaguj na pochybné inzeráty, nabízející výnosnou práci, třeba i v zahraničí.

Na společenských akcích, kde se podává alkohol, měj svůj nápoj stále pod kontrolou.

Opakované násilí, fyzické, ale i psychické je nepřípustné. Pokud se děje i v rodině, je to věcí nikoliv soukromou, ale veřejnou.

Jakékoliv zneužívání útočí na tvoji důstojnost – nenech si ji brát!

Pamatuj! Tvé tělo patří pouze tobě.

Když ani prevence nepomůže

Pokud se staneš obětí trestného činu, vždy to ohlas policii  / linka 158, popř. nejbližší služebna PČR.

Po fyzickém napadení si neměň oděv, pokud je to možné, nedotýkej se stejných věcí, na které sahal útočník. Pomůže to totiž uchovat důkazy, které mohou zločince usvědčit.

Hlásíš-li nepříjemnou událost policii, snaž se zachovat klid. Sděl své jméno a příjmení, přesnou adresu, telefonní číslo a stručně a jasně popiš událost.

Policisté jistě ohlášení uvítají i v případě, že své jméno ve strachu sdělit odmítneš.

Pokus se pachatele popsat co nejpodrobněji. Velmi dobré je si všímat fyzických zvláštností, jizev, tetování, způsobu řeči a chůze, neobvyklého chování a samozřejmě i oblečení.

Fotogalerie
16 fotografií