Spor o budoucnost Folimanky se táhne už dlouho. Minulý měsíc se konala demonstrace, kde se sbíraly poslední podpisy na petici. Hnutí Za Folimanku získalo celkem 1 026 podpisů a odeslalo petici starostce Prahy 2 i dalším místostarostům.

Rada městské části Praha 2 požadavky na nejbližším zasedání projednala a došla k závěru, že se nic měnit nebude. Petičnímu výboru poslala své rozhodnutí. Petenti to však berou jako porušení platné legislativy, protože s peticí nebyli seznámeni všichni zastupitelé. 

Petice

Rozzlobení občané chtěli formou petice zachránit poslední větší zelenou plochu na Praze 2. Hlavní problém vidí v plánované výstavbě betonového oválu a dalšího „umělého“ zázemí.

Současný stavební záměr jim přijde jak proti účelu parku, tak proti jeho stávajícím uživatelům. Argumentují tím, že na místě lidé aktuálně provozují mnoho aktivit - například fotbal, baseball nebo šerm. Štve je, že se má plocha zalít zčásti betonem, zčásti asfaltem a zčásti pokrýt umělou trávou.

Odpověď Prahy 2

Vedení radnice si prý váží názoru petentů, ale mohli ho podle prý předložit už dříve. Brání se také názoru, že nové zázemí bude „lacinou pouťovou atrakcí“, která povede k jednostranným aktivitám a potlačí současnou kreativitu i nádech místa.

Podle radnice vznikl projekt po dostatečné konzultaci s místními tak, aby v místě vyrostl veřejný prostor s možností grilování, pro skotačení dětí v rámci interaktivního vodního prvku, sportovního vyžití a bruslení.

„V průběhu následného projednávání byl záměr redukován jak z pohledu funkcí, tak ohledně rozsahu nepropustných ploch takovým způsobem, aby vznikl prostor funkční a udržitelný,“ mluví jménem radnice místostarosta Václav Vondrášek (ODS). Podle vinohradské radnice nový volnočasový areál nijak neomezí současné aktivity jako jsou například bubnování, míčové hry či výcvik šermu.

„Jsme přesvědčeni, že finanční prostředky z rozpočtu městské části Praha 2, i prostředky poskytnuté hlavním městem Prahou, budou takto vynaloženy na rozumný projekt, který vznikl s přihlédnutím k požadavkům a podnětům obyvatel městské části,“ dodává Vondrášek. Radnice je toho názoru, že nový volnočasový areál obohatí místo o nové prvky a naplní tak „ducha místa“.

»Chceme referendum!«

„Ačkoli reakce obsahuje čtyři strany textu, dala by se shrnout několika málo slovy: petici nebereme na zřetel a názory občanů nás nezajímají. A nebo jinak: vládneme, nerušit,” myslí si členka petičního výboru Kamila Šmídová.

Hnutí dlouhodobě kritizuje komunikaci ze strany radnice. „Oficiálně s námi nikdo nekomunikuje,” tvrdí Tomáš Čada z hnutí Za Folimanku. Podle nich nepomůže ani veřejné projednání, protože půjde čistě o formalitu.

Po projednání radou městské části se peticí Praha 2 nehodlá dále zabývat. „Rádi bychom zdůraznili, že dle našich výkladů porušuje rada městské části platnou legislativu. S peticí by totiž měli být seznámeni všichni zastupitelé,” zlobí se Čada.

Tvrzení radnice o dostatečném projednání záměru s občany považuje hnutí za bezpředmětné. Proto se rozhodlo vyvolat referendum, které potvrdí či vyvrátí, zda je záměr z pohledu občanů Prahy 2 smysluplný. Petiční výbor hnutí Za Folimanku také nevěří tomu, že v současnosti prezentovaná forma záměru je konečná. Podezřívá radnici Prahy 2 z toho, že manipuluje svými obyvateli.

„Dále se domníváme, že důvodem realizace záměru je jeho následné komerční využití a generování zisku na úkor přírody a relaxace občanů Prahy 2, 4 a 10 (městské části, které park nejvíce využívají),“ stojí v reakci, kterou hnutí poslalo zastupitelům Prahy 2. Referendum plánují uskutečnit v rámci konání komunálních voleb v roce 2022.

Video
Video se připravuje ...

Demonstrace pod Nuselským mostem Jan Dařílek

Fotogalerie
20 fotografií