V Praze platí od 1. ledna 2016 vyhláška zakazující provoz heren, které ministerstvo financí ve správním řízení postupně ruší. Všechny herny by měly zmizet právě do roku 2024. Podíl Prahy na výnosu dílčí daně z technických her činil loni 416 milionů. „Počítáme, že poprvé budou kompenzace v městské rozpočtu v roce 2024, protože do té doby k výpadku příjmů z heren nedojde,“ řekl Vyhnánek.

Který rok bude vybrán jako referenční a budou se podle něj kompenzace počítat, by mělo podle Vyhnánka rozhodnout až příští vedení Prahy po volbách v roce 2022. „Řešíme rok 2024 a nevíme, co bude. Podle mě by jím měl být příští rok, neboť nyní je rozpočet ovlivněn pandemií covidu a v roce 2023 se začnou objevovat propady příjmů,“ řekl.

Rozdělit kompenzace prostřednictvím příspěvku na školství se vedení města rozhodlo proto, že to má jasná pravidla. Podle Vyhnánka jde i o nejspravedlivější ukazatel a je administrativně jednoduchý. Peníze na kompenzace vezme magistrát ze svých příjmů. „Pokud v nich na to nebude prostor, budou se muset peníze najít jinde,“ řekl.

Příspěvky na školství magistrát přiděluje podle počtu dětí v mateřských a základních školách, jejichž zřizovatelem jsou městské části. Počet je stanoven na základě zahajovacích výkazů školských zařízení k 30. září roku, který bezprostředně předchází roku běžnému; tzn. že například pro rok 2021 to bylo podle výkazů k 30. září 2019.

416 milionů z her

Příjmy Prahy z dílčí daně z technických her loni meziročně klesly z předloňských 422 milionů na 416 milionů loni. Letos v prvních třech měsících činily asi 79,94 milionu. Polovinu vybraných peněz dostávají radnice, které je mohou využít např. na sport, školství, podporu neziskových organizací nebo kulturu a zdravotnictví a sociální oblast. Kolik peněz dostanou, závisí na počtu obyvatel.

Hazard začala Praha regulovat poprvé v roce 2008. Tehdejší vedení města rozhodlo o snížení počtu povolených hracích automatů z 8358 na 2724. Počet heren se snižoval i v následujících letech. Vyhláška o hazardu, která začala platit v roce 2016, zakázala všechny herny v Praze. V provozu mohou být jen provozovny označené jako kasina. Zrušeny byly již desítky heren.

Video
Video se připravuje ...

Celní správa zabavila při razii v Praze 4 osm nelegálních automatů. Aktu.cz

Fotogalerie
17 fotografií