Hlavní město se hazard ve svých ulicích snaží regulovat dlouhodobě. Už v roce 2015 přijalo hlavní město vyhlášku, kterou se zakazují herny, jimiž se rozumí podniky, které se živí tzv. technickými hrami. Zjednodušeně řečeno se jedná o hrací automaty. Od té doby mohla v Praze fungovat kasina, která disponují tzv. živými hrami pod dohledem krupiérů a kde v menší míře mohou být zastoupeny také automaty. Loni se magistrát odhodlal zajít ještě dál.

Omluva a pokuta?

Na základě schváleného návrhu Marvanové ze září loňského roku by totiž i z kasin měly zmizet hrací automaty. „Ty totiž představují nejnebezpečnější formu hazardu, způsobují závislosti, pády do dluhů a jiné životní problémy,“ nastínila Marvanová pro Blesk.cz. „Od té doby provozovatelé hazardních her podnikají kroky proti Praze i proti mně, že postup Prahy je nezákonný. Navíc mi přišla předžalobní výzva s požadavkem omluvy a nakonec mě síť kasin žaluje za to, co jsem uvedla na zastupitelstvu,“ sdělila radní dále.

Jedná se konkrétně o jednání zastupitelstva ze čtvrtka 10. září 2020, kde radní představovala svou novelu vyhlášky, kterou zastupitelé posvětili. Síti kasin vadí především to, že jejich pražskou pobočku na Václavském náměstí označila radní za hernu.

„Nejdříve jsem věřila tomu, že kasina jenom s živou hrou nemohou ekonomicky přežít, že to musí být kombinováno s automaty. Já jsem to vnímala jako logický argument, než jsem se šla do těch kasin, zrovna majitelů, kteří se mnou mluvili, podívat. Například kasino Happy Day na Václavském náměstí. Já jsem si myslela, že to je luxusní kasino. Zjistila jsem, že to je jenom herna, že tam jsou jenom automaty,“ řekla tehdy radní. Společnost Happy se podle textu obžaloby, který má Blesk.cz k dispozici, cítí tímto tvrzením poškozena a tvrzení radní považuje za nepravdivé. Požaduje omluvu a 500 tisíc korun za poškození pověsti.

Jako James Bond

Radní je tímto krokem překvapená. „Hovořila jsem tehdy v obecné rovině. V Praze jsem navštívila zhruba šest desítek kasin, abych lépe poznala situaci,“ vysvětluje. „Většina z nich vůbec nesplňovala požadavky, tedy takové, aby kasina provozovala živé hry s krupiéry. Většina kasin, která v Praze jsou, tyto podmínky nesplňuje. Skutečných kasin takového typu, které člověk zná z filmů o Jamesi Bondovi, bych spočítala na prstech jedné ruky,“ uvádí.

Za výrokem si proto stojím jako za oprávněným a opodstatněným, který se zakládá na realitě, a odmítám, že by negativně zasahoval do reputace provozovatele, když jsem pouze popsala skutečný stav,“ vysvětlila radní.

Herny maskované za kasina

Podle Marvanové takováto kasina disponují například čtrnácti živými hrami, leč také desítkami herních automatů. Za pravdu jí v tom dává i zpráva Celního úřadu pro hl. m. Prahu, který na základě požadavku magistrátu mapoval za rok 2020 situaci v Praze. „Za celkové rozhodné období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 provedl celní úřad na území hlavního města Prahy celkem 88 kontrol herních prostorů zaměřených na řádné provozování živé hry u legálních provozovatelů v rámci dozoru podle zákona o hazardních hrách, z toho u 66 případů bylo zjištěno porušení § 68 odst. 4 zákona o hazardních hrách,“ stojí ve zprávě, kterou má redakce Blesku k dispozici.

„Celní úřad v rámci své dozorové činnosti zjistil, že většina provozovatelů hazardních her poté, co na území hlavního města Prahy přestala vydávat povolení k umístění herny (herního prostoru, kde je jako hlavní činnost provozována technická hra), tak došlo k tomu, že z původních heren se stala kasina s povolením živé hry a technické hry,“ stojí dále ve zprávě. „V těchto hernách maskovaných jako kasina (tzv. „kvazikasina“) je živá hra provozována ve velmi malé míře či vůbec a fakticky jako hlavní činnost je provozována technická hra.“ Zmiňovaný zákon přitom klasifikuje kasina coby podniky zaměřené primárně na živé hazardní hry.

Podle Marvanové to odráží i případ kasina Happy Day na Václavském náměstí, na jehož návštěvě skutečně byla. „Prohlídka byla neoficiální a zmiňuje ji i žaloba, že jsem se vůči kasinu na místě nijak pejorativně nevyjádřila, naopak že prý jsem jeho vybavení chválila. Přitom mohu vyloučit, že bych na místě kasino jakkoliv hodnotila nebo říkala, co se mi líbí nebo nelíbí,“ uvádí radní.

Žádné „kvazikasino“?

Síť kasin si podle žaloby stojí na svém, že se skutečně o „hernu“ ani o „kvazikasino“ nejedná, nýbrž o plnohodnotné kasino, které je v souladu se zákonem o hazardních hrách. Z toho důvodu vnímá slova radní jako zavádějící až lživá, tudíž poškozující její reputaci. Blesk.cz vyjádření společnosti Happy Day k celé kauze shání.

Další žaloba od opozice

Nejedná se o jediný problém, který radní kvůli regulaci hazardu má. Na dubnovém zasedání zastupitelstva uvedla oznámila opoziční zastupitelka Alexandra Udženija (ODS) záměr podat na Marvanovou předžalobní výzvu s omluvou a s peněžitou kompenzací ve výši 30 tisíc korun. Důvodem je jejich pře z březnového zasedání zastupitelstva.

Je naprosto zřejmé, že právě paní Udženija a někteří další vlivní členové pražské ODS nepokrytě bojují za zájmy hazardu a provozovatelů heren a kasin, protože někteří ze členů ODS jsou přímo v hazardním průmyslu zainteresováni,“ uvedla tehdy Marvanová, což Udženija považuje za poškození její pověsti. „Vyhrožovat si žalobami a trestními oznámeními na zastupitelstvu, to je moc,” komentovala Marvanová.

Fotogalerie
30 fotografií