Královská obora, dnes nejčastěji známá pod jménem Stromovka, má opravdu dlouhou historii. Založil ji už v roce 1266 Přemysl Otakar II., kterému sloužila především jako lovecká obora. Během té dlouhé doby zaznamenala Stromovka mnoho proměn. Jedna z nevýraznějších změn proběhla při výstavbě Výstaviště, kdy byla část Stromovky odkrojena a připojena právě k Výstavišti.

Sromovka se o kousek zvětší

V posledních letech však Stromovka i Výstaviště prochází výraznými úpravami a těch se dočká i zanedbaný cíp východně od viaduktu Stromovka. „V této zadní části Výstaviště bývaly dříve kurty, nyní je ale celý prostor zanedbaný a nevyužívaný, proto jsme se rozhodli tuto část přiléhající k viaduktu opět propojit s parkem Stromovka,“ řekl už dříve náměstek primátora Petr Hlubuček.

V loňském roce se podařilo magistrátu sehnat všechna potřebná povolení a dokončen byl i projekt. V minulém měsíci byl vybrán také zhotovitel. Bude jím projekční kancelář pro zahradní a  krajinářskou tvorbu Florart. „Práce měly začít už loni na podzim, bohužel se vše kvůli pandemii koronaviru zpozdilo. Začneme tedy až teď na jaře,“ dodal Hlubuček.

Přibude zeleň i herní a sportovní prvky

Na místě bude třeba především vytrhat beton a asfalt, který tu zůstal po nepoužívaných hřištích. Přibude zeleň, nový mobiliář i herní a sportovní prvky. „Prostorem, který má výrazně protáhlý tvar, je v co nejkratší logické trase proložena zpevněná cesta - páteř, na kterou jsou navázány plochy s herními a programovými aktivitami. Petangová hřiště, plochy pro stolní tenis, plocha s protahovacími prvky a plochy pro šachy jsou pak situovány podél páteřní cesty i podél historické stopy, která je v návrhu potvrzena travnatou cestou navazující na širší systém i v návazných plochách,“ popisuje pro Blesk Pavel Šimek z ateliéru Florart.

Dvě místa jsou vyhrazena pro nácvik provazochodectví, které v parku již dnes probíhá - sloupy pro umístění slackline. Prostor bude také doplněn o dvě zadlážděná místa pro hru šachu. O vybavenosti plochy toaletami není uvažováno. Zadavatel předpokládá, že tato vybavenost bude součástí řešení nástupu na Císařský ostrov u vstupu do Královské obory,“ dodává Šimek.

Nebude chybět ani nová zeleň a více travnaté plochy, která půjde využít k odpočinku. „Vegetační povrchy tvoří v nejvíce osluněné části pobytový trávník pro hry i odpočinek, parkový trávník a ve skupinách stromů podrosty bylin. Porosty dřevin jsou nyní inventarizovány a vyhodnoceny, byla navržena základní pěstební opatření včetně odstranění havarijních jedinců. Porosty podél dráhy budou posíleny výsadbami,“ uzavírá architekt.

Prostor bude také doplněn o vhodný mobiliář jako jsou lavičky a dostatek odpadkových košů, přibude i veřejné osvětlení. Pražané budou mít tedy zase o kousek více udržované zeleně, kde budou moci trávit volný čas.

Fotogalerie
24 fotografií