Předmětem zakázky je zhotovení projektové dokumentace k novostavbě parkovacího domu podle návrhu Gabriely Šolcové a Přemysla Kokeše. Vybraná firma zajistí dokumentaci pro územní rozhodnutí a rozhodnutí o umístění stavby, dokumentaci pro stavební povolení a pro provedení a zadání stavby. Součástí kontraktu je rovněž spolupráce při výběru stavitele.

Zájemci se mohou do tendru hlásit do 22. února. Stěžejním kritériem je nejnižší nabízená cena, dále se bude hodnotit doba realizace a zkušenosti lidí zapojených do realizace, tedy garanta projektu, architekta a specialistů na dopravu a městské inženýrství.

15patrový kolos

Garážový dům bude stát na městském pozemku, který se nyní využívá jako placené parkoviště zvláště pro potřeby polikliniky. Po zbudování bude podle informací v zadávací dokumentaci sloužit k dlouhodobému parkování aut rezidentů i ke krátkodobému parkování návštěvníků a zaměstnanců zdravotnického zařízení.

Nový parkovací dům nabídne stání pro 809 automobilů, z čehož 18 vyhrazených stání bude určeno pro invalidní osoby. Počítá se také s místy pro 18 motocyklů a 73 bicyklů a úpravou okolí stavby, kam bude doplněna zeleň a prvky městského mobiliáře. Podle architektonického návrhu by měl parkovací dům z železobetonu mít 15 podlaží, přičemž celá budova bude měřit 23,4 metru. Odhadovaná cena stavby je podle zadávací dokumentace 165 milionů korun.