„My si bereme příležitost nabrat lidi, a to v době, kdy potřebujeme každou ruku, nohu a uniformu v ulicích, protože i strážníci pomáhají bojovat s epidemií koronaviru, starají se o veřejný pořádek, tak si myslím, že je to obrovská chyba. Potřeba navýšit počty strážníků nezmizela, naopak,“ řekla Černochová.

Druhá městská část má podle starostky přijít u strážníků o 14 tabulkových míst. V Praze 2 chybělo k 1. lednu letošního roku 19 strážníků a 129 policistů. Zrušení míst již odmítla rada městské části. „Rovněž mi uložila zaslat na magistrát panu náměstkovi (primátora Petru) Hlubučkovi dopis, v kterém vyjádříme náš nesouhlas,“ řekla Černochová.

Podle dopisu vedení MPP, který zaslalo městským částem a který má ČTK k dispozici, byl počet míst seškrtán kvůli snížení rozpočtu běžných výdajů hlavního města. To k němu přistoupilo kvůli výpadku příjmů způsobených pandemií nemoci covid-19. Snížení počtu tabulkových míst se podle dopisu vztahuje pouze na letošní rok. „Toto organizační opatření nebude mít žádný dopad ani na stávající zaměstnance, ani na provoz a další rozvoj MPP,“ píše se v dopisu.

„MPP bylo vedením hlavního města v důsledku výpadku příjmů uloženo snížit běžné výdaje o deset procent, což je asi 215 milionů korun. V rámci rozhodování, kde a jakým způsobem budou finanční prostředky sníženy, padlo jednoznačné a jediné možné správné rozhodnutí, a to snížit počet neobsazených tabulkových míst,“ uvedl Šuster. Postup schválilo město a projednán byl podle něj i s městskými částmi.

Nábor bude pokračovat

Nábor nových zaměstnanců bude pokračovat i letos. „I přes snížení počtu tabulkových míst máme stále k dispozici asi 140 volných míst, která hodláme postupně obsazovat,“ uvedl Šuster. Pokud by byla volná místa zaplněna, bude vedení MPP situaci operativně řešit s magistrátem. „Příznivou situaci na trhu práce MPP již několik měsíců plně využívá a bude v tom se stejnou intenzitou pokračovat také v roce 2021,“ dodal.

Nedostatek strážníků řeší MPP dlouhodobě. V uplynulých letech proto změnila náborovou politiku a zavedla řadu benefitů. Pro zájemce o práci u městské policie má její vedení například příspěvek na dopravu, bydlení nebo stravu a zvýšilo rizikový přípatek. Rozpočet městské policie se pohybuje kolem dvou miliard korun ročně.

Fotogalerie
4 fotografie